Peabs årlige sikkerhetsdag handler om sikkerhet, arbeidsmiljø, helse og trivsel på jobb. Årets hovedtema er koronapandemien.
Peabs årlige sikkerhetsdag handler om sikkerhet, arbeidsmiljø, helse og trivsel på jobb. Årets hovedtema er koronapandemien.

Arrangerer nordisk sikkerhetsdag

I dag arrangerer Peab den årlige Sikkerhetsdagen på samtlige arbeidsplasser i hele konsernet. Tiltaket er en viktig del av konsernets arbeid med sikkerhet og helse på jobb, og årets hovedtema er koronapandemien.

Publisert
– Pandemien har ført med seg en rekke endringer og utfordringer, men vi har også lært mye. Jeg ser frem til å høre mer om hvordan våre medarbeidere har opplevd koronatiden, sier Arild Østgård, adm. direktør i Peab Bygg Norge.
– Pandemien har ført med seg en rekke endringer og utfordringer, men vi har også lært mye. Jeg ser frem til å høre mer om hvordan våre medarbeidere har opplevd koronatiden, sier Arild Østgård, adm. direktør i Peab Bygg Norge.

Sikkerhetsdagen er en årlig aktivitet som gjennomføres på den internasjonale dagen for sikkerhet og helse på jobben, heter det i en pressemelding fra byggkonsernet. Peab gjennomfører aktiviteten samtidig i alle nordiske land, med en felles agenda.

Alle arbeidsplasser deltar

I løpet av dagen vil samtlige arbeidsplasser stanse arbeidet en stund for å diskutere og reflektere over hvordan hver enkelt medarbeider kan bidra til sikkerhet og trivsel på jobben.

– Helse, sikkerhet og et bærekraftig arbeidsliv er noen av de viktigste spørsmålene vi har i bransjen. Vi har mange arbeidsmomenter som innebærer risiko, og jobber kontinuerlig med å styrke sikkerhetskulturen i hele vår virksomhet. Som et nordisk selskap er det en selvfølge at vi jobber samordnet med HMS i alle våre virksomheter, og Sikkerhetsdagen er en viktig del av dette arbeidet, sier Urban Alm, HMS-sjef i Peabkonsernet.

Hovedtema er koronapandemien

Aktivitetene gjennomføres på en smittesikker måte, blant annet med digitale møter. Hovedtema i år er koronapandemien, og medarbeiderne blir bedt om å reflektere og diskutere rundt spørsmål som: Hvordan bryr vi oss om hverandre? Hva øker vår felles trivsel? Hva har vi lært i løpet av året som vi tar med oss fremover?

– Pandemien har ført med seg en rekke endringer og utfordringer, men vi har også lært mye. Jeg er imponert over hvor raskt hele vår organisasjon har greidm omstillingen til nye rutiner og stadige tilpasninger til nye råd og anbefalinger. Jeg ser frem til å ta del i diskusjonene og høre mer om hvordan våre medarbeidere har opplevd koronatiden, sier Arild Østgård, administrerende direktør i Peab Bygg Norge.

(Pressemelding fra Peab)

Powered by Labrador CMS