Innleid arbeidskraft påvirker arbeidsmiljøet

Arbeidsmiljøet og arbeidsforholdene for både innleide og fast ansatte påvirkes av landenes lovverk. Dette viser en sammenlikning mellom Sverige og Polen.

Publisert
Pille Strauss-Raats
Pille Strauss-Raats

Arbeidskraft som leies inn fra bemanningsselskaper påvirker arbeidsmiljøet for både innleide og fast ansatte. Det viser en avhandling som har undersøkt regelverk for innleid arbeidskraft i Sverige og Polen, skriver forskning.se.

Forskerne studerte to arbeidsplasser til et multinasjonalt selskap i Polen og Sverige. De to landene har ulike lovverk for innleid personell: Det polske regelverket har som mål å begrense bruken av innleid arbeidskraft, mens Sverige har en liberal praksis.

Studien viser at reguleringene får konsekvenser for arbeidsforholdene og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen − ikke bare for de ansatte fra bemanningsselskapene, men også for de fast ansatte.

Kollektivavtaler i Sverige

En av studiens konklusjoner er at det svenske lovverket, som bygger på kollektivavtaler, har gjort det lettere å integrere det innleide personellet på arbeidsplassen. Det har for eksempel medført at innleid og fast arbeidskraft utfører samme type arbeidsoppgaver og at også bemanningsansatte får muligheter til kompetanseutvikling.

− De fast ansatte uttrykker samtidig at det er urettferdig at deres kolleger gjennom mange år har utført de samme arbeidsoppgavene, men ikke har fått samme trygge ansettelsesvilkår, sier Pille Strauss-Raats ved universitet i Göteborg. Det er Raats som har utført studien.

Restriktiv lov i Polen

Studien viser at den restriktive lovgivningen i Polen ikke har forhindret innleie, men snarere ført til at ansatte fra bemanningsselskapene brukes som en fleksibel buffer, tildelt enkle arbeidsoppgaver i organisasjonens utkant. I Polen er de innleide arbeidstakerne utestengt fra formelle sosiale arrangement og får ikke tilbud om kompetanseutvikling.

− Når de som er innleid bare blir satt til å utføre enkle oppgaver, øker belastningen på de fast ansatte, og dette kan påvirke helsen deres negativt på lang sikt.

Utrygghet for bemanningsansatte

De som er ansatt gjennom bemanningsselskapene både i Polen og Sverige, forteller om en større usikkerhet knyttet til inntekt, ansettelsesforhold og arbeidsoppgaver enn øvrige ansatte. Usikkerheten gjør det vanskeligere å takke nei til nye arbeidsoppgaver – i redsel for å bli oppfattet som «problematisk». I de tilfellene der de som er ansatt gjennom bemanningsselskapene tar større risikoer i arbeidet, påvirker dette hele organisasjonen.

Pille Strauss-Raats oppfordrer beslutningstakere og arbeidsgivere til å tenke over hvilke langsiktige konsekvenser slike typer ansettelser får. Ikke bare for at det skaper usikkerhet blant de ansatte, men også for hvordan bruken av fleksible arbeidsformer påvirker arbeidsmiljøet som helhet.

Du kan lese hele studien her.

(forskning.se)

Powered by Labrador CMS