De tar et krafttak for mangfold og inkludering på byggeplassen: Fra venstre: Prosjektleder Oslo Storbylegevakt, Sepideh Moosavi, Omsorgsbygg Oslo KF, Eirik Gjelsvik, styreleder EBA og konsernsjef i AS Backe, byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen (AP), Oslo kommune, kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V), leder HMSK Oslo Storbylegevakt, Karen Hagby, Skanska Norge, konsernsjef Ståle Rød, Skanska Norge og adm.dir. EBA, Kari Sandberg.
De tar et krafttak for mangfold og inkludering på byggeplassen: Fra venstre: Prosjektleder Oslo Storbylegevakt, Sepideh Moosavi, Omsorgsbygg Oslo KF, Eirik Gjelsvik, styreleder EBA og konsernsjef i AS Backe, byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen (AP), Oslo kommune, kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V), leder HMSK Oslo Storbylegevakt, Karen Hagby, Skanska Norge, konsernsjef Ståle Rød, Skanska Norge og adm.dir. EBA, Kari Sandberg.

Åpnet mangfoldsdugnad på byggeplassen

Entreprenørbedriftene tar grep mot uakseptabel oppførsel og utestengning på bygge- og anleggsplasser. I går deltok kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) på lanseringen av Mangfoldsdugnaden.

Publisert

Mangfoldsdugnaden er et nytt interaktivt e-læringskurs som skal fremme mangfold og inkludering på bygge- og anleggsplasser, utviklet av Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA).

21 år gamle "Ida" fortalte i fjor sommer om uønsket adferd på byggeplassen. En samlet bygge- og anleggsnæring tar affære og har forpliktet seg til å gjennomføre tiltak for å sikre mangfold og inkludering i den norske bygge- og anleggsbransjen.

Byråd for næring og eierskap i Oslo, Victoria Marie Evensen (Ap), deltok som eier-representant for byggherren på prosjektet og oppdragsgiver på byggeplassen til Oslos nye storbylegevakt.

Ingen tid å miste

Adm. direktør i EBA, Kari Sandberg, er tydelig på det ikke er noen tid å miste i dette viktige arbeidet.

– Vi vil gjennom Mangfoldsdugnaden lansere en nullvisjon for uønsket adferd i bransjen samtidig som vi tar konkrete grep for å bidra til en inkluderende bygge- og anleggsnæring. Vår ambisjon med lanseringen av kurset er derfor å tydeliggjøre hvilke forventninger som skal ligge til grunn – både ovenfor administrativ ledelse og guttene og jentene som jobber på bygge- og anleggsplassene, sier Sandberg.

Sammen med Eirik Gjelsvik, styreleder i EBA og konsernsjef i AS Backe, konsernsjef Ståle Rød i Skanska Norge AS, deltok Sandberg onsdag denne uka på markeringen på byggeplassen til Omsorgsbygg Oslo KF - Oslo storbylegevakt.

Mangfold lønner seg

Mangfoldsdugnaden skal skape en felles forståelse for at enhver form for uakseptabel oppførsel ikke tolereres på bygge- og anleggsplasser. Kurset adresserer fordommer og gir kunnskap om mangfold, inkluderende oppførsel og holdninger.

NAVs bedriftsundersøkelse fra 2021 viser at bygge- og anleggsnæringen kommer til å trenge 9000 flere medarbeidere. Bransjen har et stort, udekket behov for arbeidskraft, både når det gjelder fagarbeidere og ingeniører. Den totale kvinneandelen i næringen ligger på ni prosent. I utførende del av næringen er kvinneandelen på kun to prosent. Det trengs med andre ord et krafttak for å rekruttere flere til bransjen. Første steg blir at næringen oppleves som inkluderende for alle – uavhengig av kjønn og bakgrunn.

– Vi må rekruttere fra hele befolkningen. Da er det viktig at alle føler seg vel ivaretatt, uavhengig av kjønn, alder og etnisitet. Dersom vi skal lykkes med å styrke lærlingetilfanget, må vi bryte ned barrierer som gjør at kvinner og minoriteter søker seg til bygg og anlegg, sier Kari Sandberg.

– Vi vet fra forskning at mangfold lønner seg. Jeg håper at kursing i mangfoldskompetanse skal bli obligatorisk for samtlige bedrifter i næringen, sier Sandberg.

Ber politikere vise vei

Entreprenørbedriftene oppfordrer det offentlige til å støtte opp om mangfolds- og inkluderingsdugnaden ved å stille krav om mangfoldskompetanse i fremtidige kontrakter:

– Endring kommer som kjent ikke av ikke av seg selv. Politikere må gå foran og vise vei, sier Sandberg. Jeg oppfordrer kultur- og likestillingsministeren til å legge til rette for at stat og kommune som offentlige innkjøpere kan gå foran, og etterlyse at utbyggere på offentlige oppdrag implementerer Mangfoldsdugnaden eller tilsvarende kurs. Vi ønsker å tilrettelegge for dette slik at flest mulig bygg- og anleggsbedrifter faktisk tar kurset i bruk.

Som et tiltak for å nå ut til så mange som mulig, blir kurset gratis for alle ut året. Kurset vil også bli tilgjengelig på engelsk, polsk og litauisk. Det er viktig å understreke at kurset er viktig for alle ansatte og dermed like relevant for bedriftenes eget personell, som innleide og leverandører.

– Jobben slutter ikke med lansering av kurset. Vi skal fortsette å bygge mangfoldskompetanse og skape bevisstgjøring, avslutter Kari Sandberg, adm. direktør i EBA.

(Pressemelding fra EBA)

Les mer om Mangfoldsdugnaden her.

Powered by Labrador CMS