Oppdatert smitteveileder for arbeidsplasser og hjemmekontor

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har oppdatert smittevernveilederen for arbeidsplasser og hjemmekontor.

Publisert

Smitte med de nye virusvariantene sprer seg raskere. Da blir det enda viktigere å ha godt smittevern på arbeidsplassene og praktisere hjemmekontor for alle som kan, heter det i et nyhetsbrev fra Helsedirektoratet.

Veilederen for arbeidsplasser og hjemmekontor gir råd om hvordan arbeidsplasser bør tilrettelegges for å redusere smitterisiko. I veilederen er det også en egen sjekkliste for bruk av hjemmekontor.

Endringer siden forrige versjon

  • Strukturen er oppdatert og er nå i tråd med andre veiledere.
  • Der det har vært mulig, er tekst forkortet, og det er i stedet henvist til oppdaterte lenker på Folkehelseinstituttets nettsider. Dette gjelder spesielt avsnittet om vurdering av hjemmekontor, råd om renhold og råd om hånd- og hostehygiene.
  • Råd om bruk av munnbind, ventilasjon og lufting er oppdatert.

De viktigste smitteverntiltakene

  • Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer, selv med milde luftveissymptomer, holder seg hjemme.
  • Hold god avstand mellom hverandre.
  • Host i papirlommetørkle for å begrense dråpesmitte.
  • Vask eller sprit hendene ofte for å hindre indirekte kontaktsmitte. Unngå spesielt å ta seg i ansiktet med urene hender.
  • Virksomhetene bør ha godt renhold, og vurder forsterket renhold for kontaktpunkter som berøres ofte, som for eksempel dørhåndtak.
  • I noen situasjoner anbefales munnbind hvis det er vanskelig å holde avstand.

Veilederen er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og utgitt av Helsedirektoratet, etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Bransjespesifikke veiledere

For mange virksomheter er hjemmekontor ikke et alternativ. For disse arbeidsplassene anbefales å følge bransjespesifikke veiledere.

Last dem med hos Standard Norge (Standard.no)

(Helsedirektoratet)

Powered by Labrador CMS