Tilgang til natur i nærheten av der vi bor er viktig for både den mentale og fysiske helsa.
Tilgang til natur i nærheten av der vi bor er viktig for både den mentale og fysiske helsa.

Stress ned med en tur i naturen

Grønne omgivelser hjelper oss å senke skuldrene. Ni av ti blir mindre stresset og lettere til sinns av en tur i naturen, viser ny undersøkelse.

– Det er ingen tvil om at naturopplevelser betyr svært mye for den mentale helsa vår, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, som har tatt initiativ til undersøkelsen.

Ipsos har til sammen gjennomført 1006 intervjuer med et landsrepresentativt utvalg.

Hele 91 prosent svarer at de er helt eller delvis enig i at de føler seg mindre stresset og lettere til sinns når de er ute i naturen.

Dette underbygges også av forskning. Så lite som 20 minutter i grønne omgivelser har bevist å ha en god stressreduserende effekt.

Ta kunnskapen i bruk

Heimdal mener denne kunnskapen i større grad bør tas i bruk av politikere og andre beslutningstakere.

– Den flotte norske naturen er en gave for folkehelsa, og det ligger fortsatt et stort potensial her. Det å legge til rette for at flere kommer seg ut oftere, er trolig den lavest hengende frukten vi har for å bedre folkehelsa i Norge, sier Heimdal.

Norsk Friluftsliv mener det kan gjøres mye mer for at flere kommer seg ut i grønne omgivelser i løpet av dagen.

– Myndighetene bør blant annet sikre tilgang til grøntområder, sette av midler til merking og skilting av stier, og spre god informasjon om turmuligheter. Arbeidsgivere bør også tilrettelegge for fleksibel arbeidstid, så man kan komme seg ut mens det fortsatt er dagslys, samt muligheter for gåmøter og aktive lunsjpauser ute, sier Heimdal.

(Pressemelding fra Norsk Friluftsliv)

Powered by Labrador CMS