Røykeloven-CB1739615
Røykeloven-CB1739615

Røykeloven fyller ti år

Første juni er det ti år siden Norge innførte verdens strengeste røykelov. Helsedirektøren hyller det som skjedde.

Publisert

Helsedirektør Bjørn Guldvog. (Foto: Rebecca Ravneberg/Helsedirektoratet)

Ti år etter røykeloven er antall røykere halvert, og det er 2000 færre som dør av tobakkskader årlig.

Antall røykere halvert

– Det har vært en fantastisk lov som har bidratt til store forbedringer i norsk folkehelse, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til Dagens Medisin. Han viser til at antall voksne nordmenn som røyker daglig er nær halvert på ti år, fra 27 til 15 prosent. Blant de unge er det en enda større reduksjon, fra 25 til bare 7 prosent. Røykeloven har også reddet flere tusen liv.

– Antall dødsfall knyttet til tobakk har gått ned med 2000 årlig sammenlignet med for ti år siden. Røykeloven har bidratt til et kraftig fall i kols, kreft og hjerte – og karsykdommer, sier Guldvog.

Milliarder spart

" Nedgangen i bruk av tobakk har også spart det norske samfunnet for store utgifter. – Vi snakker her helt opplagt om milliardbeløp som er spart.

– Hva tenker du om at loven har betydd så mye?

– Det er gledelig å oppleve at man gjennom politiske beslutninger kan påvirke folks helse i så stor positiv grad. Røykeloven sammen med andre tiltak som vanskeligere tilgjengelighet, kampanjer og økte priser, har skapt disse resultatene.

Ny hverdag for astmatikere

Han ønsker å rette en takk til helseministeren som innførte loven. – Vi kan være rause og gi Dagfinn Høybråten betydelig honnør for dette, som har bidratt til en bedre helse for veldig mange nordmenn. For mange astmarammede og allergikere har det blitt en ny hverdag etter at den nye røykeloven ble innført.

– Røykeloven har vært veldig viktig for våre medlemmer med astma og allergi og ikke minst for folkehelsen. Vi har enda flere skritt å gå for å få røykfrie holdeplasser, uteserveringer og idrettsarenaer, men ti-årsjubileet er vel verdt å feire, sier Grethe Amdal, fagsjef for lunge og allergi i Astma – og allergiforbundet.

94 prosent positive

I april i år gjennomførte Helsedirektoratet en spørreundersøkelse om hva nordmenn synes om røykeloven. Hele 94 prosent av befolkningen svarte at synes de røykeforbudet på serveringssteder er vellykket. Blant dagligrøykerne svarte 86 prosent at de synes det var vellykket.Nordmenns holdninger til den nye røykeloven har utviklet seg gradvis til å bli mer og mer positive. I 2004 var det bare et knapt flertall som var positive. Nå er 90 prosent positive til røykfrie serveringssteder, seks prosent er nøytrale og kun fire prosent er negative, viser tallene fra Helsedirektoratet.

– Hva tenker du om at folk har endret sitt syn på loven?

– Det er en veldig gledelig utvikling. Folk er i veldig mye større grad opptatt av å begrense de helseskadelige sidene i samfunnet. Nå støtter folk opp og gir legitimitet til arbeidet. Vi er inne i en god trend. Vi må tenke stadig nye virkemidler, for å klare å redusere ytterlige bruk av tobakk. Visjonen er et røykfritt samfunn, sier Guldvog.

En million røyker fortsatt

Men det er et stykke igjen til et røykfritt land. 5000 nordmenn dør av tobakkrelatert sykdom hvert år. Stadig flere slutter å røyke, men fortsatt er det rundt en million mennesker som røyker. I overkant av 600 000 røyker hver dag og 360.000 røyker av og til. Antall personer som snuser er stigende. I 2013 var det 21 prosent blant de unge som brukte snus daglig, en økning på to prosentpoeng fra året før. Guldvog mener det videre blir viktig å satse på å nå ut med informasjon, for å styrke den enkelte til å ta gode valg. Enkeltpersoner skal også slippe å bli utsatt for passiv røyking. Helsedirektoratet vil blant annet jobbe for å få røykfrie idrettsarenaer. Det kan også bli flere endringer i tobakkskadeloven framover. Norge samarbeider med andre land om å gjøre tobakksproduktene mindre ”glamorøse”. I samarbeid undersøker de mulighetene for nøytral innpakning av disse produktene.

Forbud i skoler og barnehager

Fra første juli blir det forbudt å bruke tobakk i skoler og barnehager, som en del av endringene i tobakkskadeloven som ble vedtatt i fjor.

– Vi har en felles målsetting om at vi skal få en røykfri generasjon som ikke skal utsettes for røykepress fra noen arenaer, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

(Dagens Medisin)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS