Jobbhus_nett_skilt
Jobbhus_nett_skilt

Arbeider seg fra psykisk syk til frisk

Jobbhuset driver arbeids­utprøving for unge mennesker som er innlagt på psykiatrisk avdeling. Takket være deres innsats, unngår mange unge å bli uføre­pensjonister.

Publisert

Jacob Henningsen og hans kolleger ved Jobbhuset har høye ambisjoner: Hjelpe unge med tunge psykiske lidelser tilbake til skole eller arbeidsliv. Suksess­raten er stor.

Jobbhuset er lokalisert i Bodø og har brukere fra hele Nord-Norge. Målet er å kartlegge hva slags aktiviteter brukerne egner seg for, når de etter hvert skrives ut fra psykiatrisk sykehus, enten det dreier seg om jobb eller videre skole­gang. Dette skal gjøre over­gangen til arbeids­livet mer glidende.

Jacob Henningsen er avdelings­leder ved Jobbhuset og forklarer at det er en slags brobygger mellom helse­direktoratet og arbeids­direktoratet. Han tror tiltaket er det eneste i sitt slag i Norge og kanskje i verden.

–Jeg tror ingen andre begynner så tidlig med arbeids­kartlegging, allerede mens personene er innlagt på sykehus. Det er jo snakk om tunge psykiske lidelser, sier han.

Jobbhuset har hjulpet unge mennesker i hele Nord-Norge tilbake i jobb.

Jobbhuset er resultatet av et nært samarbeid mellom Nordlands­sykehuset, attførings­bedriften Bodø Industri og Nav. De tre samarbeider med hverandre og med brukeren om å lage individuelle opplegg. Opplegget evalueres hyppig, slik at brukeren kan få lettere krav eller strengere krav i hverdagen.

Ofte forbundet med skam

Psykiske lidelser er tildels tabubelagt i Norge. Mye løsnet i 1998 da daværende stats­minister Kjell Magne Bondevik sykemeldte seg og åpent forklarte at årsaken var depresjon.

Men fortsatt er det mange av dem som er psykisk syke, som føler seg skamfulle. Det bidrar til å forsterke en ond sirkel.

Hilde Hellem Kvig forteller at brukerne kan velge arbeidstid og -oppgaver nokså fritt.

Ifølge professor Geir Høstmark Nielsen ved Universitet i Bergen vil nærmere 50 prosent av befolkningen oppleve en psykisk lidelse en eller annen gang i løpet av livet.

Ble syk fordi hun ville gjøre en god jobb

I HMS-magasinet nr. 4/2014 kan du lese mer om det viktige arbeidet ved Jobbhuset, og ikke minst høre om Beate Aspaas, som jobbet på pleiehjem.

–Jeg ble syk av den evinnelige skvisen mellom arbeids­giverens krav til fart og pasientene som jeg syntes fikk altfor lite oppmerksomhet, sier hun.

–Jeg kjenner godt igjen denne skvisen også fra skolevesenet, sier Hilde Hellem Kvig. Hun jobber nå i Bodø Industri, men har bakgrunn som førskolelærer.

Ressurssterke unge mennesker

"

Beate Aspaas er glad for hjelpen hun får på Jobbhuset.

I dag er Beate Aspaas svært glad for å ha fått hjelp av Jobbhuset. Det ble etablert i 2007 etter et vedtak som blant annet Robert Eriksson var med på å fatte. Da han som nåværende arbeids- og sosial­minister avla Bodø et besøk i februar 2014, var han derfor svært interessert i et gjensyn med Jobbhuset og dets brukere.

Men da fylkes­politikerne fant det betimelig å «stjele» ministeren for å snakke om alskens budsjetter mellom himmel og jord, sa Aspaas klart fra om at ministeren var der for å snakke med brukerne og ikke med lokale politikere.

For brukerne av Jobbhuset er så absolutt spennende og ressurssterke personer.

Les mer om Jobbhuset i papirutgaven av HMS-magasinet – nr. 4/2014.

Les også om Robert Erikssons besøk til Jobbhuset: Statsråden på Bodø-besøk (Regjeringen.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS