Rune-Gulbrandsen-BIS
Rune-Gulbrandsen-BIS

Tar støyen på alvor

Arbeidsmiljø og trivsel står i høysetet på verkstedet til BIS Industrier i Skien. Her skal ingen skal plages av støy, rot eller forurenset luft.

Publisert

Verneombud Rune Gulbrandsen ved BIS Industrier i Skien tar støyen på alvor. (Foto: Jan Tveita)

Førsteinntrykket av verkstedet til BIS Industrier i Skien er at dette er en arbeidsplass der det hersker orden og ryddighet.

– Rot skaper risiko, understreker verneombud Rune Gulbrandsen.

– Dersom verktøy, løse deler og diverse materialer får lov til å ligge og slenge rundt omkring, står vi alltid i fare for at folk kan skade seg. Derfor oppfordrer vi alle til å rydde opp etter seg, og vi registrerer også at dette blir gjort, sier verneombudet.

BIS Industrier har satt i gang "Hilsen mor"-kampanjen. Derfor får gutta på verkstedet også hjelp av mor i arbeidet med å rydde: Rydd etter deg, er du snill. Jeg jobber jo ikke her, selv om du kanskje skulle ønske det! Hilsen mor.

Støyisolerte rom

– Det foregår mange ulike typer aktiviteter på verkstedet, aktiviteter som medfører støy, støv og farlige gasser sier Gulbrandsen.

– Men det meste går det an å gjøre noe med, understreker han.

– De mest støyende arbeidsoperasjonene har vi for eksempel lagt til egne lydisolerte rom. Da skjermes de øvrige for bråket som oppstår.

– Det er tross alt bedre at én mann utfører slikt arbeid i en støyisolert sone enn at alle i verkstedet må stå med hørselsvern på hele dagen, understreker han.

– Alle vet godt selv hvilke arbeidsoperasjoner det blir bråk av, og derfor trekker de seg inn i støyrommet hver gang slikt arbeid skal utføres, forklarer Gulbrandsen.

Avsug i limskapet

Til limearbeider brukes løsemidler som gir fra seg farlige gasser. Vernemaske og vernebriller er derfor en selvfølge under slikt arbeid.

– Men for at de ansatte skal utsettes minst mulig for disse gassene, er det i tillegg montert punktavsug der arbeidet foregår. Dermed forsvinner størsteparten av gassene ut før de kan gjøre noen skade.

– Men vi har ikke bare avsug der selve limearbeidene utføres. Også skapene der løsemidlene oppbevares, er utstyrt med avsug. Slik beskytter vi medarbeiderne våre så grundig det overhodet lar seg gjøre. Her skal ingen puste inn giftige og farlige gasser, understreker Gulbrandsen.

– Punktavsug og verneutstyr er en selvfølge når det utføres limearbeider på verkstedet til BIS Industrier i Skien, forteller Tor Arne Nilsen (t. v.) og verneombud Rune Gulbrandsen. (Foto: Jan Tveita)

Miljøansvar

Avfall sorteres før det forlater verkstedet. Her kan du ikke kaste hva som helst hvor som helst.

– For at vi skal ivareta miljøet på en best mulig måte, kildesorterer vi alt avfallet, opplyser Gulbrandsen.

Verneombudet roser sine kolleger for den flotte innsatsen de gjør:

– Her drar alle i samme retning. Ingen sak å være verneombud på denne arbeidsplassen, avslutter Rune Gulbrandsen i BIS Industrier i Skien.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS