Himmel-CB2104727
Himmel-CB2104727

Sykefravær endrer seg med dagslyset

Jo mer dagslys, desto hyppigere sykefravær, viser en studie fra ti norske kommuner. Mer dagslys bidrar til flere, men kortere sykemeldinger, ifølge forskerne.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Forskere ved Frischsenteret har forsøkt å finne ut hvordan døgnets lengde påvirker sykefraværet, skriver Dagens Medisin på nett. Forskerne har sammenlignet legemeldt sykefravær i ti kommuner fra nord til sør.

Ser etter sesongmønster

– Vi prøver å isolere effekten av daglys ved å utnytte at dagslysprofilen varierer i ulike deler av landet. Vi har plukket ut ti kommuner som er plassert veldig ulikt i nord-sør-retning og ser om sesongmønsteret for sykefravær varierer på en måte som kan lære oss noe om betydningen av dagslys, sier Knut Røed, seniorforsker ved Frischsenteret, som står bak studien i samarbeid med Simen Markussen.

Liten effekt

– Vi finner et lite mønster i retning av at lengre dager fører til hyppigere fravær fra jobb, men også kortere fravær. Alt i alt går den totale fraværsmengden ned, sier Rød, og forklarer at dette var et ventet resultat.

Han understreker at effektene av dagslys er små. Forskerne fant at én ekstra time dagslys økte sannsynligheten for å bli sykmeldt med 0,5 prosent. Samtidig økte sannsynligheten for å bli frisk med 0,8 prosent.

Mindre alvorlige sykdommer

Forskerne vet ikke hvilke årsaker som ligger bak tallene.

– Den noe høyere forekomsten kan tyde på at terskelen for å ta ut sykefravær blir noe lavere når det fins bedre og triveligere alternativer til å være på jobb. At sannsynligheten for at man kommer raskere tilbake øker, kan dels reflektere noe av det samme, altså at mindre alvorlige sykdommer står bak sykemeldingene. Det kan også skyldes at den mentale helsen i noen grad påvirkes av mørketid i negativ retning, sier Røed.

Studien er nylig publisert i Economics and Human Biology.

(Dagens Medisin)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS