Arbeidskolleger 2
Arbeidskolleger 2

I jobb igjen etter kreft

Overlever du kreft og kommer tilbake i jobb, er sannsynligheten stor for at du vil mestre jobben godt. Særlig hvis du får god støtte fra kollegene.

Publisert

(Ill. foto:PangPang)

Nitti prosent av arbeidstakere som kommer tilbake på jobb etter endt kreftbehandling, rapporterer at de mestrer kravene på arbeidsplassen godt, skriver forskning.no.

" Det er en undersøkelse foretatt av professorstipendiat Steffen Torp ved Høgskolen i Vestfold sammen med forskere fra FAFO og Radiumhospitalet som viser dette. Målet med studien var å undersøke hvor mange av kreftoverlevende i arbeid som foretar endringer på arbeidsplassen, og hva slags forandringer som foretas. 31 prosent av arbeidstakerne mente selv de har redusert fysisk arbeidsevne, mens 23 prosent melder om svekket mental kapasitet.

Bedre med tilpasninger

Årsaken til at de mestrer arbeidet og klarer kravene, er at det er gjort arbeidsplasstilpasninger. 26 prosent har fått dette, de aller fleste i form av redusert arbeidstid. Et gunstig psykososialt arbeidsmiljø bidrar dessuten til god arbeidsevne. Undersøkelsen viser at selvbestemmelse og sosial støtte betyr mye for den totale arbeidsevnen.

Som normalbefolkningen

– At mer enn 90 prosent av kreftoverlevende i jobb mener at de klarer kravene på arbeidsplassen godt, tyder på at arbeidsevnen er relativt god, mener Torp.

Total arbeidsevne bestemmes av både av personlige faktorer og selve belastningen personen utsettes for på jobb.

– Når så mange som en fjerdedel av arbeidende kreftoverlevende har foretatt endringer for å lette arbeidsbelastningen, kan det muligens forklare hvorfor så mange mener at de mestrer jobben på en god måte, sier Torp.

De fleste får redusert eller endret arbeidstid, men det er også vanlig med bytte av arbeidsoppgaver for å lette på den fysiske eller mentale påkjenningen.

– Dette sier også noe om mulighetene i norsk arbeidsliv, at såpass mange finner rom for, og får støtte til, å foreta slike tilpasninger på jobb, sier Steffen Torp.

(forskning.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS