Senior-mann
Senior-mann

Fleksibel arbeidstid gunstig for seniorene

En mer fleksibel planlegging av arbeidstida kan gi eldre medarbeidere et lengre arbeidsliv, mener finsk forsker.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Bedre tilrettelagt skiftarbeid, mer deltidsarbeid og større innflytelse over egen arbeidstid kan bidra til å holde eldre medarbeidere lenger på arbeidsmarkedet. Dette skriver det danske nettstedet Videncenter for Arbejdsmiljø. Nettstedet viser til den finske forskeren Mikko Härmä, professor på det finske arbeidsmiljøinstituttet, FIOH, og forsker på temaet arbeidstid.

Arbeidstida har stor betydning

Medarbeidere med noen år på baken lider oftere av søvnløshet, er oftere morgenmennesker og har mer bruk for å restituere seg etter arbeid enn yngre kolleger. Nattarbeid påvirker dem også på en annen måte. De sover for eksempel kortere tid dagen etter nattarbeid. Andre faktorer som for eksempel manglende innflytelse over egen arbeidstid og smerter i muskler og ledd øker risikoen for at eldre medarbeidere går ut i førtidspensjon og forlater arbeidsmarkedet før de egentlig burde gjøre det.

Tilrettelegging avgjør

– Den måten eldre medarbeideres arbeidstid blir tilrettelagt på, kan derfor ha stor betydning for om de fortsetter å jobbe eller går av med pensjon, sier Härmä.

Han peker på tre endringer som kan ha en positiv effekt på eldre medarbeideres helse og gjøre det mulig for dem å bli lenger på arbeidsmarkedet.

Forlengs roterende skift

– Eldre medarbeidere sliter mindre med «forlengs roterende skiftarbeid», for eksempel dag, kveld, natt, dag, kveld, natt, fri, fri, enn andre former for skiftarbeid. En studie viser at slikt skiftarbeid også hadde en positiv effekt på både søvnløshet, søvnlengde og smerter i muskler og ledd blant eldre medarbeidere, sier Härmä.

Redusert arbeidstid

Kortere arbeidstid, deltidsarbeid og delvise sykemeldinger har også en positiv effekt på eldre medarbeideres helse. Færre timer på jobben reduserer den fysiske arbeidsbyrden, og det kan være gunstig for eldre arbeidstakere med fysiske utfordringer.

Forskeren peker på at økt innflytelse over egen arbeidstid og mer fleksibel planlegging av arbeidstida ser ut til å være en av de beste måtene for å understøtte eldre medarbeideres arbeidsevne og gjøre arbeidslivet mer attraktivt for det økende antallet eldre.

– Eldre medarbeidere har flere utfordringer i arbeidslivet enn yngre – for eksempel med tanke på slitasje- så tilpasningen av arbeidstida bør skje individuelt, avslutter Mikko Härmä.

(Videncenter for arbejdsmiljø)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS