Hånd-med-utslett
Hånd-med-utslett

Unge kvinner mest plaget av håndeksem

Håndeksem rammer hver tiende arbeidstaker, men er vanligst blant unge kvinner. De mest utsatte jobbene finnes i service, pleie og industri.

Publisert

I en rapport om håndeksem som det svenske Arbetsmiljöverket står bak, fremgår det at 600 000 svensker lider av håndeksem, og at det er den vanligste arbeidsrelaterte hudsykdommen i landet. Kontakten med visse stoffer og vann i forbindelse med arbeidet er den viktigste årsaken. Kvinner rammes oftere enn menn, og håndeksem er vanligst blant unge kvinner.

Nikkelallergi

Kvinner er også oftere allergiske mot nikkel. Kvinner er mer utsatt på grunn av at de har mer hudkontakt med stoffene, ikke fordi de har ømfintligere hud.

– Til og med i samme yrker kommer kvinner mer i kontakt med slike stoffer enn menn. Det tyder på att arbeidsoppgavene ikke er de samme for kvinner og menn, sier Carola Lidén, professor på Institutt for miljømedisin ved Karolinska Institutet, og en av forskerne bak rapporten.

Det er vanlig at ungdommer får sin første jobb i pleie- og omsorgsyrker og restaurant- og serviceyrker, noe som forklarer hvorfor unge er mer rammet enn eldre.

Ekstra utsatte yrker

• I pleie- og omsorgsyrker forekommer håndeksem hyppigst blant barnepleiere, sykepleiere og pleievikarer, samt tannpleiere. • I serviceyrker er det vanligst blant frisører, hjemmehjelpere, hjemmesykepleiere, renholdere og kjøkkenansatte. • I industrien registreres håndeksem hyppig blant ansatte i gummi- og plastindustrien, i kjemisk industri, blant bilmekanikere, bakere og konditorer.

Kronisk sykdom

Håndeksem er en kronisk sykdom som krever pleie og som kan påvirke arbeidsevnen. Livskvaliteten forringes på linje med mennesker som lider av astma. Skadet hud beskytter heller ikke like bra mot farlige stoffer som uskadet hud gjør.

Mulig å forebygge

Det går an å forebygge håndeksem gjennom hudpleie og redusert hudkontakt med skadelige stoffer. Dette krever samarbeid mellom arbeidsgiver, bedriftshelsetjeneste og ansatte. Fagutdanningen for pleie- og frisøryrker, næringsmiddelindustri og yrker som bruker mye kjemikalier, spiller en viktig rolle.

– Utdanning på dette nivået burde være mønsterbedrifter for et sikkert arbeidsmiljø og tiltak for å forebygge håndeksem, mener Carola Lidén.

– Arbeidsgivere og arbeidstakere må samarbeide om risikoen. Mennesker må beskyttes mot håndeksem som følge av jobben, sier Leif Aringer, overlege på Arbetsmiljöverket.

(Arbetsmiljøverket)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS