Helsebarometer-Dytt
Helsebarometer-Dytt

Sjekk helsen din online

En ny helse- og livsstilsundersøkelse skjer online og gir umiddelbar tilbakemelding til både ansatte og ledere.

Publisert

(Illustrasjon: Dytt as)

Undersøkelsen inneholder spørsmål fra seks områder innenfor helse og livsstil, både fra arbeidssituasjoner og de ansattes liv utenfor jobben, ifølge leverandøren Dytt as.

For å kunne tilrettelegge og iverksette helsefremmende tiltak for de ansatte, kreves det riktig informasjon om den aktuelle arbeidsplassen. Undersøkelsen gir en oversikt over faktorer som påvirker den enkelte ansatte og arbeidsplassen i positiv eller negativ retning. Når de rette tiltakene settes i verk, vil dette kunne ha en positiv innvirkning på arbeidsmiljøet, prestasjonen på jobb og sykefravær, heter det i pressemeldingen fra leverandøren.

Helsebarometer

Ved hjelp av analyseverktøyet direct feedback vil hver enkelt ansatt få tilgang til resultatene straks etter at undersøkelsen er foretatt. Bedriften kan følge utviklingen av undersøkelsen underveis og har mulighet til å sette opp egne rapporter og sammenligninger ved hjelp av et analyseverktøy.

Målingsverktøy

Det kan være nyttig å gjennomføre en slik undersøkelse når aktivitetstiltak skal settes i gang på arbeidsplassen. Den ansatte vil kunne måle fremgang og følge med på endringer før og etter aktivitetstiltaket, ifølge leverandøren. Bedriften vil deretter kunne måle effekten og legge planer for videre tilrettelegging på arbeidsplassen.

Undersøkelsen er utviklet i samarbeid med Bengt Fridlund, professor ved universitetet i Jönköping. Fridlund har over 30 års erfaring med helsefremmende arbeid.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS