Mobbing-og-selvmordstanker-
Mobbing-og-selvmordstanker-

Mobbing kan føre til selvmordstanker

Arbeidstakere som har vært utsatt for mobbing, ser ut til å ha dobbelt så høy sannsynlighet for å få selvmordstanker sammenliknet med arbeidstakere som ikke har vært mobbet.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Hvert år registreres det i gjennomsnitt 530 selvmord i Norge, melder STAMI. Det skjer rundt ti ganger så mange selvmordsforsøk som selvmord. I tillegg til registrerte selvmord er det antatt at det forekommer flere selvmord skjult som ulykker eller dødsfall med ukjent årsak. Flertallet av selvmord finner sted blant personer under 50 år, noe som innebærer at selvmord medfører mange tapte leveår i befolkningen.

Årsakene

Selv om psykiske plager er antatt å være involvert i de fleste selvmord og selvmordsforsøk, vil flertallet av personer med psykiske plager ikke begå selvmord. Dette innebærer at psykiske lidelser i seg selv ikke er en fullgod årsaksforklaring for selvmord. For å forstå årsakene må man forstå de bakenforliggende faktorene som kan forklare både psykiske plager og selvmord.

Mobbing som mulig årsak

I en ny studie fra forskere ved Stami og Universitetet i Bergen ble mobbing i arbeidslivet undersøkt som en potensiell årsak til tanker om selvmord. Forskerne undersøkte om mobbing var forbundet med selvmordstanker i et landsrepresentativt utvalg av norske arbeidstakere. Dette ble gjennomført ved bruk av data fra en omfattende spørreskjemaundersøkelse med tre måletidspunkt over en femårsperiode.

I undersøkelsen ble 1846 deltakere spurt om hvorvidt de opplevde seg som mobbet på jobben, og om de hadde hatt selvmordstanker i løpet av siste uke.

Fem prosent med selvmordstanker

Omtrent fire til fem prosent av deltakerne rapporterte å ha hatt selvmordstanker på hvert av måletidspunktene. Forekomst av mobbing var på tilsvarende nivå.

Resultatene viste at arbeidstakere som hadde vært utsatt for mobbing, hadde dobbelt så høy sannsynlighet for å rapportere selvmordstanker ved oppfølgingsundersøkelsene når de ble sammenlignet med arbeidstakere som ikke hadde vært mobbet. Eksisterende selvmordstanker var ikke en risikofaktor for senere eksponering for mobbing.

Hvordan forebygge selvmord?

En viktig strategi for å forebygge selvmord er å fange opp, og gi adekvat intervensjon til risikogrupper. Resultatene fra den foreliggende undersøkelsen viser at mobbing i arbeidslivet er en klar risikofaktor for selvmordstanker blant norske arbeidstakere. Funnene viser dermed at mobbing og forebygging av mobbing er en faktor som bør inkluderes i forebyggende arbeid mot selvmord.

(STAMI)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS