Arbeidskolleger

Jobb for helsa!

Jobb for helsa! er en nasjonal kampanje om sykefraværsoppfølging. Målet er å bedre samspillet mellom arbeidsgivere, arbeidstakere, sykmeldere og NAV-ansatte, slik at arbeidstakere kommer raskere tilbake i jobb.

Publisert

(Foto: Pang-Pang)

– Kampanjen Jobb for helsa! handler om alt fra hva vi kan gjøre på arbeidsplassen for å unngå sykefravær, til hva vi gjennom godt samarbeid kan gjøre for å få sykemeldte raskere tilbake i jobb, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Helsedirektoratet, Arbeidstilsynet og NAV står sammen bak denne kampanjen, som skal bidra til å oppfylle avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), og redusere sykefraværet i arbeidslivet.

1. juli i år ble arbeidsmiljøloven og folketrygdloven endret. Nå skal den sykmeldte få tidligere og tettere oppfølging.

Anbefaler gradert sykmelding

Forskning viser at mange kommer raskere tilbake hvis de har god kontakt med arbeidsplassen når de er sykmeldt. Derfor anbefales gradert sykmelding for stadig flere. Dette åpner for at folk kan jobbe ut fra de forutsetningene de har i sykdomsperioden. Mulighetene for tilrettelegging er mange, og det er viktig med godt samarbeid, både mellom arbeidsgiver, arbeidstaker, sykmelder og NAV.

- Vi ønsker å gi alle aktørene i sykefraværsarbeidet informasjon om hva man kan gjøre for å forebygge sykefravær, og hva som bidrar til at sykmeldte kan komme raskere tilbake, sier Joakim Lystad.

Tiltak i kampanjen

● Nettportalen jobbforhelsa.no ble lansert 3. november.

● Alle leger, arbeidsgivere og NAV-kontor får informasjonsmateriell tilsendt i posten.

● Det lanseres en informasjonsbrosjyre som lege, behandler eller NAV kan dele ut til arbeidstakere som er eller er i ferd med å bli sykmeldt.

● Helsedirektoratet og NAV har i tillegg utarbeidet en faglig veileder i sykmeldingsarbeid for å bidra til en riktigere sykmeldingspraksis.

Vil du vite mer om kampanjen, gå inn på nettportalen jobbforhelsa.no.

(nav.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS