Møter kan også avholdes stående. (Foto: Colourbox.com)
Møter kan også avholdes stående. (Foto: Colourbox.com)

Er det bedre å stå og jobbe?

Er du blant dem som gjerne står ved skrive­bordet og jobber? En ny oversikt viser at det er uklart om dette har noen helse­effekt.

Publisert

Vi hører ofte at vi sitter altfor mye, både på jobben og hjemme, og at risikoen for overvekt og hjerte- og kar­sykdommer øker når vi beveger oss lite. Et forebyggende tiltak som er blitt mer populært for kontor­arbeidere de siste årene, er heve- og senkepult. En internasjonal gruppe forskere har nå undersøkt nytten av ulike tiltak for å minske stille­sittingen. De har gått gjennom 20 studier av drøyt 2000 arbeids­takere i Europa og USA. Studiene kunne omhandle forskjellige tiltak, både fysiske tiltak og rådgivning.

En viss helsenytte

For regulerbare arbeids­bord fant de meget svake vitens­kapelige belegg for helse­messig nytte, ifølge det svenske arbeidsmiljømagasinet Du&Jobbet. De som brukte slike bord, viste seg i gjennoms­nitt å sitte mellom 30 minutter og to timer mindre pr. dag enn sine kolleger med tradisjonelle arbeidsbord. Ståbord hadde ingen merkbar effekt på arbeids­kapasitet, muskel­plager eller sykefravær. Det er derfor uklart, ifølge under­søkelsen, om det å stå litt mer kan motvirke ulempene ved å sitte.

Å stå øker heller ikke energi­forbruket nevne­verdig sammen­liknet med å sitte, så hvis målet er å gå ned i vekt, kan man ikke forvente at heve- og senke­pulter skal være til noen særlig hjelp.

Rapporten understreker at det finnes nokså få studier på området.

(duochjobbet.se)

Powered by Labrador CMS