(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Gode turnuser og nok hvile viktig for nattarbeid

Natt- og turnusarbeid medfører en risiko både for den ansatte og pasientene – hvis det ikke legges opp til gode turnuser og nok hvile.

Publisert

Dette viser en omfattende gjennomgang av forskning som legges fram av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). AFI har gjennomgått 75 forskjellige litteraturgjennomganger og 62 originalartikler for å se på konsekvensene av arbeidstidsordninger for ansattes helse eller pasientsikkerhet. Her er noen av de viktigste funnene:

• Kort hviletid mellom vakter reduserer søvnlengden, forårsaker mer forstyrret søvn og øker følelsen av utmattelse og søvnighet.

• En sammenheng mellom turnusarbeid og metabolske risikofaktorer (overvekt og høyt blodtrykk spesielt).

• Økt risiko for diabetes og hjerte- og karlidelser.

• Nattarbeid gir økt risiko for hjerte- og karsykdom, høyere risiko for spontanabort, trolig en signifikant høyere risiko for kreft, noe støtte for økt risiko for depresjon og økt risiko for feil.

• Arbeidstidsordninger som går på bekostning av ansattes helse (spesielt søvn, utmattelse og utbrenthet) henger sammen med dårligere pasientsikkerhet.

Velregulert arbeidsliv

Forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk sykepleierforbund (NSF) peker på at det både av hensyn til norske pasienter og de som jobber turnus i helsesektoren er gode grunner for å få mer kunnskap innen feltet.

– Behovet for forskning øker i takt med et økende behov for helsearbeidere framover, sier hun.

– Samtidig har vi i Norge hatt et spesielt velregulert arbeidsliv og gode velferdsordninger, og det er ting vi må ta vare på når vi skal løse de utfordringene som venter. Kunnskap om virkningen av arbeidstidsordningene på ansattes helse og pasientsikkerheten er avgjørende, legger hun til.

(ANB)

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS