(Illustrasjonsfoto: Jan Tveita)

Sender brannmenn i dusjen

I desember må mange brannmenn rykke ut på jobb for å redde julen for oss andre. Vi er inne i den tiden av året da det oppstår flest branner.

Publisert

Men selv om ilden er slokket, er faren ikke over for brannmennene, heter det i en pressemelding fra det danske Arbejdstilsynet. Forskning viser nemlig at sot er en usynlig fare for dem som passer på oss andre. Husk dusjen, sier Arbejdstilsynet, som har satt i gang en kampanje for å få brannfolk raskere i dusjen. En undersøkelse av røykdykkere viser nemlig at brannfolk har en økt mengde tjærestoffer på huden og i urinen etter brannslokking. Det kan være farlig fordi tjærestoffene kan kobles til DNA-skader i blodcellene.

I desember stiger antallet brannanmeldelser med mer enn 150 prosent i Danmark i forhold til årets øvrige måneder, viser en undersøkelse fra TNS Gallup. Derfor lanserer Arbejdstilsynet kampanjen som skal få brannmenn i dusjen like etter brannslokking for å vaske soten av huden.

Ikke vent med dusjen

– Brannfolk kan ikke vente med å dusje til vakten er slutt. Det er en unødvendig helserisiko for dem som setter livet på spill for å redde andre. Derfor setter vi i Arbejdstilsynet fokus på farlig sot med en kampanje til alle bemannede brannstasjoner i Danmark, der vi oppfordrer brannmennene til å vaske soten av hurtigst mulig etter en brann, sier Gro Iversen i Arbejdstilsynet.

Soten skal ikke hjem

– Noen brannstasjoner har sin egen mobile dusj som blir brukt ute på brannstedet. Det er selvfølgelig ikke alle stasjoner som har den muligheten. På de små stasjonene er det viktig at brannfolkene dusjer når de vender tilbake til brannstasjonen etter å ha vært utsatt for røyk og sot, forteller Iversen.

Det er Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø som sammen med andre danske forskningsinstitusjoner i 2017 undersøkte om brannfolk utsettes for skadelige stoffer ved brannslokking. Undersøkelsen har blant annet satt fokus på vask og håndtering av branndraktene.

I kampanjen bruker Arbejdstilsynet tommelfingerregelen om at hvis branndraktene må vaskes, så må brannfolkene det også. Det er nemlig allerede en god vane på flere brannstasjoner at branndrakten forsegles i poser på brannstedet og transporteres direkte til vask etter brannslokking. Det er den samme vane med dusjing som kan skape et sunnere arbeidsmiljø for brannfolkene.

(Pressemelding fra Arbejdstilsynet og Via Ritzau)

Powered by Labrador CMS