Sjømatnæringen skaper arbeidsplasser, og er en av få eksportnæringer som er i voldsom vekst, viser en fersk rapport fra Sintef Ocean. (Foto: NTB Info)
Sjømatnæringen skaper arbeidsplasser, og er en av få eksportnæringer som er i voldsom vekst, viser en fersk rapport fra Sintef Ocean. (Foto: NTB Info)

Sjømatnæring til 100 mrd

De siste ti årene har norsk sjømatnæring doblet verdiskapingen. 2018 viste seg å bli et historisk år der verdiskapingen passerte 100 milliarder kroner.

Publisert

Det går fram av den årlige ringvirkningsanalysen som Sintef Ocean lager på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering. Målet er å finne ut hva sjømatnæringen faktisk betyr for landet vårt, og rapporten slår fast at næringen blir stadig viktigere.

Vegar Johansen, som er administrerende direktør i Sintef Ocean, sier til NRK at sjømatnæringen blir stadig viktigere for landet.

– Næringen skaper arbeidsplasser, og er en av få eksportnæringer som er i voldsom vekst, sier Johansen.

I rapporten kommer det fram at ringvirkningene av sjømatnæringen er enorme.

Av de 100 milliarder kronene ble i overkant av 60 milliarder skapt direkte innen fiskeri og havbruk. De resterende 40 milliardene er blitt skapt innenfor næringsliv som er knyttet til hovednæringene.

Sentrale punkt i rapporten:

Verdiskaping: Sjømatnæringen og ringvirkningene av næringen passerte for første gang 100 milliarder kroner i 2018.

Omsetning: Produksjonsverdien har økt de siste årene, og fortsetter å øke. Til sammen var all omsetning innen fiskeri og havbruk på nesten 196 milliarder kroner i 2018.

Sysselsetting: Stor aktivitet i næringen gjør at sysselsettingen stiger, og direkte i næringen var det 29.000 årsverk i 2018. Ringvirkningene var 37.000 årsverk.

(Pressemelding fra NTB Info/Fiskebåt – Havfiskeflåtens organisasjon)

Powered by Labrador CMS