Mange fengselsansatte er bekymret for sikkerheten på jobb. Bildet viser muren rundt Oslo fengsel.
Mange fengselsansatte er bekymret for sikkerheten på jobb. Bildet viser muren rundt Oslo fengsel.

Fengselsbetjent angrepet med kokende matolje

Stadig flere innsatte med psykisk sykdom kombinert med økonomiske nedskjæringer får fengselsbetjenter til å slå alarm om egen sikkerhet på jobb. Dansk forskning viser at mange ansatte får psykiske skader på jobb.

Det er LO Medias nettsted FriFagbevegelse.no som omtaler en hendelse i Telemark fengsels avdeling i Skien, der en innsatt helte glovarm matolje på en fengselsbetjent under matlaging.

Betjenten får behandling på sykehus for brannskader.

Opplevelse av risiko

Eirin Flid Valton er tillitsvalgt for Norsk Fengsels- og Friomosorgsforbund i Skien fengsel. Hun sier til FriFagbevegelse at hun og hennes kolleger har en opplevelse av risiko når de går på jobb.

– Denne hendelsen viser at det settes inn alle rutiner rundt en innsatt, og så går det allikevel galt. Det gjør oss ekstra bekymret at det skjer på ei avdeling med god bemanning, når vi vet at fengselet står foran betydelige nedskjæringer, sier hun til nettstedet.

Hun understreker at fengselet har gode rutiner for debrifing etter hendelser.

Kriminalomsorgens region sør kommer til å evaluere hendelsen, ifølge regiondirektør Eirik Bergstedt.

Danmark: 14 prosent med PTSD

En rapport som den danske justisministeren bestilte i 2019, viser at nær 14 prosent av alle ansatte i Kriminalforsorgen enten var diagnostisert med posttraumatisk stresslidelse (PTSD), eller fyller alle kriterier for å ha en slik diagnose.

I desember i fjor tok SVs stortingsrepresentant Andras Sjalg Unneland opp disse funnene fra Danmark med justisminister Emilie Mehl (Sp) i et skriftlig spørsmål og lurte på om hun og regjeringen vil sørge for at det blir forsket på den psykiske arbeidsbelastningen også for fengselsansatte i Norge, slik det er gjort i Danmark.

Mehl svarte med å si at den danske undersøkelsen er relevant, selv om det er færre innsatte per ansatt i norske fengsler enn i Danmark. Hun sa også at Kriminalomsorgsdirektoratet vil gjennomføre en undersøkelse om forekomsten av PTSD blant norske fengselsansatte.

Powered by Labrador CMS