Kontrollører fra Statens vegvesen studerer motorrommet på en lastebil.
Halvparten av de kontrollerte tunge kjøretøyene hadde feil og mangler. Statens vegvesen mener det viser at de lykkes med å ta inn «de riktige» vogntogene til sjekk.

Fant feil ved hvert tiende tunge kjøretøy

I 2022 var 496.000 tunge kjøretøy innom en av Vegvesenets kontrollplasser. Det ble funnet feil og mangler på over 47.000 av dem.

Utekontrollørene i Statens vegvesen jobber hver dag for å luke ut kjøretøy som ikke er i god nok stand og førere som ikke følger regelverket.

Av de 496.000 tunge kjøretøyene som var innom en kontrollplass i løpet av 2022, ble nærmere 84.351 tunge kjøretøy underlagt en grundig kontroll, noe som er rundt 5000 flere enn året før.

Feil og mangler ble avdekket i 47.623 av disse kontrollene, altså mer enn halvparten.

For mange feil

– Generelt er det veldig god tilstand på de tunge kjøretøyene som er ute på veiene våre. Vi ser likevel at det er for mange som har feil eller mangler som må utbedres eller rettes på, sier leder for Utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel, i en pressemelding.

– Det er gjerne tilhengere vi finner mest feil på. Både når det gjelder dekk, bremser og naturligvis lastsikring og overlast. Mange av tilhengerne er betydelig eldre enn bilen, og mange leies ut og blir fraktet av ulike firmaer.

At det er feil og mangler på så mange av de som blir plukket ut for kontroll, viser at vi plukker ut de riktige kjøretøyene og førerne.

Kjetil Wigdel

Plukker ut «de riktige»

At over det var feil og mangler ved over halvparten av de kjøretøyene som ble tatt inn til en grundigere kontroll, betyr ikke at det er feil og mangler ved over halvparten av alle vogntog på veiene i Norge, understreker Wigdel.

– At det er feil og mangler på så mange av de som blir plukket ut for kontroll, viser at vi plukker ut de riktige kjøretøyene og førerne. Vi er ikke ute etter å forsinke de som har alt i orden, men å stoppe de som ikke følger lover og regler og som kan være til fare for seg selv og andre trafikanter. De aller fleste tungbilene som kjører på norske veier har alt i orden, sier Wigdel.

23.500 fikk ikke kjøre videre

Omtrent 23.500 av de som ble kontrollert fikk ikke kjøre videre før de hadde rettet opp feil og mangler. Over 13.000 av disse hadde overlast eller manglende lastsikring.

– Kjøretøy som er lastet for tungt, kan få endret kjøreegenskapene og bli en fare i trafikken. Det kan også bidra til at veiene brytes ned raskere og kan gi overbelastning på broer. Dårlig lastsikring kan også få fatale følger ute på vegen. De som blir stoppet med dårlig sikret last får ikke fortsette før det er rettet opp. De som får kjøreforbud fordi bil eller tilhenger veier for mye, må laste om før de får kjøre videre. I fjor ila vi også 3700 gebyrer for overlast, sier Wigdel.

Over 11.000 gebyr og 1900 anmeldelser

I 2022 ble det gitt mer enn 11.000 overtredelsesgebyrer for ulike forhold, og 1900 førere og transportbedrifter ble anmeldt for et eller flere forhold. Over halvparten av disse kom som følge av grove brudd på kjøre- og hviletidsreglene.

– Ingen vil møte en uopplagt tungtransportsjåfør langs vegen, de utgjør en stor fare i trafikken. De som jukser med kjøre- og hviletid, får i tillegg et ulovlig konkurransefortrinn sammenlignet med de som følger regelverket. Det er bare de mest alvorlige bruddene på kjøre- og hviletidsreglene som blir anmeldt, sier Wigdel.

Powered by Labrador CMS