HMS-økonomi-forside

Ny bok om HMS-økonomi

Boka "HMS-økonomi" handler om hvordan vi kan beregne den bedriftsøkonomiske lønnsomheten av å investere i helse, miljø og sikkerhet.

Publisert

HMS=Økonomi (Omslag: Forlaget)

Boka dekker alt fra fysisk sikkerhet på arbeidsplassen til psykososialt arbeidsmiljø og helsefremmende arbeidsplasser.

Spørsmål som behandles er:

● Hva er det verdt om vi får ned sykefraværet med to prosent?

● Hva koster produktivitetslekkasjene oss grunnet stresslekkasjer og sykenærvær?

● Hva er den økonomiske nytten av å få nedantall ulykker eller antall uønskede hendelser med 50 prosent?

Kost-nytte-analyser

Boka går gjennom metoder og et stort utvalg eksempler fra ulike typer tiltak. Kjernen i HMS-økonomien er kost-nytte-analyser. Med enkle, men nyanserte regneeksempler vises de økonomiske sammenhengene mellom investeringer og den økonomiske nytten av tiltaket. «Kost-nytte-dialog» og «ballongmetoden» er nødvendige hjelpemidler i arbeidet og er beskrevet på en lettfattelig måte. Boka gir eksempler på hva slags grunndata vi trenger for å regne på HMS-økonomien, og vi vil tro at mange virksomheter vil legge seg i selen for å få enda bedre statistikk og nøkkeltall etter dette.

Se økonomien i HMS

«HMS-økonomi» er først og fremst myntet på ledere, HMS-ansvarlige, tillitsvalgte og alle som har verv i vernetjenesten, men boka passer for alle som vil se økonomien i HMS-tiltak.

Ifølge vaskeseddelen bør boka ligge på bordet på alle AMU-møter rundt om i landet. Den bør også bli pensum på høyere læresteder.

Bakerst i boka finner man en fyldig henvisning til fagartikler, og en svært nyttig ordliste som på mange måter oppsummerer det viktigste av innholdet.

Forfatterne Christian H. Rafn og Chris Ottesen er begge siviløkonomer og har lang erfaring fra lederstillinger i næringslivet og fra konsulentvirksomhet i ledelse, HMS, økonomi og HR. De to leder i dag firmaet Sunne organisasjoner as, som jobber med utvikling av bærekraftig arbeidsmiljø, leder og medarbeiderutvikling.

Boka er utgitt på Angerman forlag og koster 395 kroner.

F.v. Chris Ottesen og Christian H. Rafn. (Foto: Jan Tveita)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS