HMS-perm-for-storhusholdnin

HMS-perm for storhusholdninger

HMS-permen for storhusholdning gir oversikt over krav som må etterleves av storkjøkkenbedrifter. HMS-permen er nå oppdatert for 2015.

Publisert

(Foto: HMS-Opplæringen Norge AS)

I HMS-permen finner du alt du trenger å vite om HMS-arbeid for storhusholdningsbedrifter.

Permen er inndelt i følgende avsnitt: 1 Hvordan innføre og utøve systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. 2 Forskriftene om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften)3 Kommentarer/forklaring til forskriftene (hvordan arbeidet skal gjøres i praksis)

I permen finner du informasjon om: • Rutiner. • Avtaler med bedrifter. • Lover og forskrifter. • Dokumentasjon. • Kontroller som skal gjennomføres.• Referater fra gjennomføringen.

Permen utgis av HMS-Opplæringen Norge AS og koster kr 1490,- ekskl. mva. For nærmere opplysninger, kontakt utgiveren.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS