Lean-fagbok

Første bok på norsk om Lean

Lean handler om å lage produkter og tjenester med mest mulig nytteverdi med minst mulig tap av ressurser gjennom å fokusere på flyt, oversiktlige prosesser og kontinuerlig forbedring.

Publisert

(Omslag: Gyldendal Norsk Forlag)

Denne boka og tilhørende digitale ressurser er utformet for gjennombrudd for Lean på vår måte: Et vendepunkt der det å arbeide med kontinuerlig forbedring og læring på arbeidsplassen blir vanlig, og der alle ledere og medarbeidere i kommuner og bedrifter er aktive i forbedrings- og fornyingsarbeid. Det handler om å gå fra arbeid som effektiv utførelse til å se på arbeid som en læreprosess. Lean er ganske enkle prinsipper og metoder.

Tre deler

Boka har tre deler. Del I forklarer hvordan vi utvikler en strategi for gjennombrudd. Målet med denne delen er at ledere og tillitsvalgte skal forstå hva som kreves av dem og hvordan de kan utvikle en god plan.

Del II tar for seg de konkrete metodene og verktøyene for Lean-innføring i en kommunal eller privat virksomhet.

Del III tar for seg arbeid som læring. Metoder og verktøy for kontinuerlig forbedring og fornying. Utvikling av lærende organisasjoner. Læringsledelse og bruk av coaching og problemløsningsverktøy.

Boka har egne nettsider: http://norsk.leanlearning.no

Forfatter av Lean er Bjarne Berg Wig, og boka koster 369 kroner.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS