(Omslag: Gyldendal Norsk Forlag)

Ny bok om sykefravær, HMS og inkludering

Solveig Osborg Ose har skrevet bok om sykefravær, HMS og inkludering i et kjønns-, samfunns- og arbeidsplassperspektiv.

Publisert

Solveig Osborg Ose er samfunnsøkonom og opptatt av kunnskap som kan bidra til et arbeidsliv som har plass til mange – både de høyproduktive og de som har lavere og mer variert produktivitet. For å få til dette er det nødvendig med gode arbeidsmiljøer som er i stand til å ta vare på de ansatte, samtidig som dette ikke reduserer lønnsomhet og produktivitet.

Godt verktøy i HMS-arbeidet

Gjennom mange år med forskning på sykefravær, inkludering og det norske arbeidsmarkedet har hun godt belegg for de rådene og innspillene hun gir til virksomheter og organisasjoner i denne boka. Den gir en innføring i arbeidsmarkedet generelt, og i sykefraværstemaet spesielt. Hun kobler nasjonale diskusjoner med det virksomhetsnære arbeidet. Boka er særlig nyttig for HMS- og HR-personell, tillitsvalgte og vernetjenesten. Den vil også være et godt verktøy for ledere som vil arbeide systematisk og med de tiltakene som virker.

Boka er på 256 sider. Den er utgitt av Gyldendal Arbeidsliv og koster 369 kroner.

Powered by Labrador CMS