(Illustrasjonsfoto: Arbetsmiljöverket)

Butikkarbeidere og malere under lupen

Belastende arbeidsstillinger, gjentakende bevegelser og tunge løft er årsakene til en stor andel av de arbeidsskadene og sykdommene som registreres i yrkesskadestatistikken.

Publisert

Dette gjelder ikke minst butikkansatte, spesielt de som arbeider i kassen, heter det i et nyhetsbrev fra det svenske Arbetsmiljöverket. Blant kassaarbeiderne er belastningslidelser årsak til 77 prosent av meldte yrkessykdommer i Sverige i årene 2014-2018. Også blant malere er ergonomi og belastning den dominerende forklaringen på at de blir syke av jobben.

Aksjon på 500 stormarkeder

Derfor setter Arbetsmiljöverket nå i gang en tilsynskampanje med søkelyset på ergonomi blant kassapersonell på 500 stormarkeder, andre store butikker og malere i malerbedrifter rundt om i Sverige. Hensikten er å få innblikk i hvordan arbeidsgiverne arbeider med å forebygge belastningsskader slik at de ansatte holder ut lenger og ikke må gå for tidlig ut av arbeidslivet på grunn av belastninger og slitasje.

Belastningsplager blant unge

– Vi ser at unge butikkansatte får belastningslidelser tidlig, allerede som 18-24-åringer, og det er alvorlig. Alle skal ha en trygg start, et holdbart arbeidsliv og kunne arbeide fram til pensjonen, sier Heli Aarnipuro, arbeidsmiljøinspektør og prosjektleder for tilsynskampanjen.

Butikkasserere og malere har blitt valgt ut fordi dette er vanlige yrker blant unge, og begge gruppene har arbeidsoppgaver som innebærer ensidige og repeterende bevegelser. Dette er også yrker som er dominert av kvinner (butikkasserere), respektive menn (malere). Tilsynskampanjen er en del av et treårig prosjekt der Arbetsmiljöverket inspiserer manns- og kvinnedominerte yrker.

Viktig med god opplæring

Arbeidsgiverne plikter å se over og sette inn tiltak over risikoer knyttet til arbeidet. De skal også påse at alle får en god opplæring slik at alle vet hvordan de skal jobbe sikkert.

– Butikkarbeid og maleryrket er inngangsyrker for mange unge i arbeidslivet, og det er vanlig med innleid arbeidskraft. Det er ekstra viktig med en god introduksjon for alle som er nye i jobben slik at man lærer seg riktig arbeidsteknikk fra første stund. Hvis ikke blir det lett til at man jobber med feil teknikk og får plager, sier Heli Aarnipuro.

(Arbetsmiljöverket)

Powered by Labrador CMS