Databriller-CB4220027
Databriller-CB4220027

Mange får ikke databriller

Nesten hver femte brillebruker kan ha rett til databriller betalt av arbeidsgiver, viser ny undersøkelse. Men mange arbeidstakere kjenner ikke til ordningen.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Hvis du jobber foran en dataskjerm og har behov for andre briller enn de du bruker til daglig, skal kostnader til synsundersøkelse og nødvendige synshjelpemidler dekkes av arbeidsgiver. Bestemmelsen er hjemlet som en forskrift fra Arbeidsdepartementet, skriver Newswire.

– Det er en rettighet som har eksistert i 20 år, men fortsatt er det mange som ikke er klar over den, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

Av arbeidstakere som bruker briller, har bare 14 prosent en databrille som er helt eller delvis betalt av arbeidsgiver. Men ytterligere 18 prosent mener de kunne hatt behov for slike, viser en undersøkelse TNS Gallup har gjort for Norges Optikerforbund.

En databrille vil som oftest være en en-styrke-brille som er tilpasset avstanden til dataskjermen.

Må være nødvendig

I første omgang har du rett til å få dekket en synstest hos optiker.

– Behovet for arbeidsbriller øker med alderen. Øyets evne til å kompensere for forskjellige synsavstander reduseres etter fylte 40. Uten briller kan resultatet bli trøtthet, svie i øynene, hodepine og stiv nakke, sier Haugo.

Reglene sier at arbeidsgiver skal dekke det som er nødvendig, men ikke det unødvendige. Briller og kontaktlinser til privat bruk, eller som ikke kan dokumenteres som nyttig, skal ikke betales av arbeidsgiver.

– Det er ikke spesifisert noe beløp i regelverket. Noen arbeidsgivere setter klare beløpsgrenser, andre setter grenser gjennom avtalene de gjør med den som skal levere produktene. Noen har ikke rammer i det hele tatt, sier Haugo.

Spesielle utgifter til montering, valg av type glass, innfatning og lignende kan avtales i den enkelte virksomhet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

– Det er trolig også mange arbeidsgivere som ikke kjenner til forskriften om jobbetalte arbeidsbriller. Vi vet at ulike støtteordninger for briller eller synstest for ansatte finnes i enkelte tariffavtaler eller som bedriftsinterne ordninger, sier Ove Magnus Halkjær i Handel og Kontor.

Viktig forebygging

Forebygging er en viktig årsak til at myndighetene stiller krav til dataarbeidsplasser.

– Feil eller manglende arbeidsbrille kan gi muskel- og skjelettplager, sier førsteamanuensis Hanne-Mari Schiøtz Thorud ved Institutt for optometri og synsvitenskap, Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Øynene er ikke laget for å stirre på små ting og utføre nærarbeid over lengre tid.

– Når du for eksempel sitter foran en dataskjerm, må øynene jobbe hardt for å fokusere på tekst og bilder. Øynene slapper best av når de kan se på noe langt borte. For å kunne se godt, er det dessuten viktig med gode lysforhold på arbeidsplassen, sier Schiøtz Thorud.

Også dårlige lysforhold kan føre til økt spenning i nakke- og skuldermuskulatur.

Lovdata omtaler retten til synsundersøkelse og databriller i paragraf 14-4: http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1355

(Newswire)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS