Riktig-løfteteknikk-2

Et sunt arbeidsmiljø ivaretar arbeidsevnen

Arbeidsevnen er viktig for den enkelte arbeidstaker, og arbeidsplassen kan spille en stor rolle for å bevare den gjennom hele arbeidslivet.

Publisert

Bent Vordal hos Univern demonstrerer riktig løfteteknikk.(Foto: Jan Tveita)

Dette skriver det danske Videncenter for Arbejdsmiljø.

Risikofaktorene er arbeid med skjev kropp, bøyd rygg, hendene løftet over hodet, støy eller stående og sittende arbeid eller arbeid på huk. Alle disse arbeidsstillingene øker faren for å redusere arbeidsevnen markant over en tiårsperiode, går det fram av doktoravhandlingen "Arbeidsevne" av den danske forskeren Lea Sell.

Fysisk arbeid

Forskeren har undersøkt hva som påvirker arbeidsevnen gjennom flere år. Hovedvekten er lagt på de fysiske kravene til arbeidet, og hvordan arbeidsevnen påvirker sykefravær og førtidspensjon.

Det psykososiale arbeidsmiljøet viktig

Ifølge Lea Sell viser det seg at det psykososiale arbeidsmiljøet kan utgjøre en egen risikofaktor for nedsatt arbeidsevne. For både pleiepersonell og ufaglærte øker risikoen markant dersom man har vært utsatt for mobbing eller trusler om vold i jobben.

Livsstil og alder

– Livsstil og alder har også stor betydning. Men overraskende nok var det én yrkesgruppe, nemlig pleiepersonell, som ikke lot seg påvirke verken av livsstil eller alder med tanke på redusert arbeidsevne, ifølge Sell.

Ergonomiopplæring hjelper

– Det er mulig å lære industriarbeidere å arbeide i stillinger og med teknikker som gir en lavere belastning på kroppen, mener Sell.

Her er det er avgjørende å kunne samarbeide i vante team om å bedre organiseringen av arbeidet. Dessuten krever det vilje til samarbeid mellom ledelse og medarbeidere. Til gjengjeld kan man da redusere belastning og muskelsmerter, samtidig som produktiviteten opprettholdes, mener forskeren.

(Videncenter for Arbejdsmiljø)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS