Ryggplager 2
Ryggplager 2

Ergonomiske løsninger kan senke sykefraværet

Tilrettelegging på arbeids­plassen er viktigste tiltak for å få ned syke­fraværet, ifølge en fersk doktor­grads­avhandling.

Publisert

Mesteparten av sykefraværet i norsk arbeidsliv skyldes muskel- og skjelettplager. (Ill. foto: Jan Tveita)

– Folk flest tenker at de er sykmeldt fordi de er syke, sier overlege og forsker Ingrid Sivesind Mehlum til Aftenposten.

Hun forsvarte nylig sin doktorgradsavhandling om arbeidsrelaterte helseproblemer og minner om at muskel- og skjelettlidelser står for 40 prosent av sykefraværet.

– Derfor er det veldig mye å hente på å tilrettelegge for ergonomiske løsninger og få redusert belastende arbeidsstillinger, sier Sivesind Mehlum.

I en spørreundersøkelse utført av Unio svarer 84 prosent at det viktigste er at arbeidsplassen legger til rette for tilbakevending til jobb. 30 prosent oppgir at det økonomiske tapet ved å være syk er en viktig faktor for å komme seg tilbake i arbeid.

– Forholdene på arbeidsplassen er helt sentrale med tanke på å komme tilbake til jobb, sier Unio-leder Anders Folkestad.

(NTB)

Powered by Labrador CMS