Det kreves nøyaktige måleinstrumenter for å kartlegge menneskers bruk av muskelkraft. (Foto: Hilde Gardeng Vevle, SAS Ground Handling Norway)
Det kreves nøyaktige måleinstrumenter for å kartlegge menneskers bruk av muskelkraft. (Foto: Hilde Gardeng Vevle, SAS Ground Handling Norway)

Vi skader oss fremdeles på jobb

Til tross for at det tunge kroppsarbeidet er erstattet av arbeid som krever lavere muskelaktivitet, skades mennesker fremdeles på jobb. Bedre målemetoder må til for å finne årsakene, mener svensk forsker.

Publisert

Tidligere var arbeid forbundet med veldig mye muskelkraft og tunge løft, grovarbeid eller jordbruksarbeid, skriver forskning.se.

– Nå arbeider mange med en lavere muskelaktivitet, men menneskene skader seg fremdeles på jobb, og vi må få greie på hvorfor, sier forskeren Jennie Jackson ved Högskolan i Gävle.

Gode målemetoder nødvendig

– For å kunne fange opp disse små forandringene, trenger vi eksakte målemetoder. Da kan vi analysere bedre hva det er som skader kroppen, sier forskeren. Målet for forskningen er å kunne måle hva kroppen utsettes for under arbeid, og å forsøke å finne en sammenheng mellom fysisk belastning og skader.

Epler og pærer

Jackson har sett på flere metoder som vanligvis brukes innen arbeidshelse og ergonomi for å måle menneskers bevegelser eller muskelaktiviteter når vi skal bedømme fysisk belastning under arbeid.

– Vi må være sikre på hva vi måler, og at vi gjør det på den beste måten, mener hun. Dessuten må vi forskere oss imellom bli enige slik at ulike metoder blir gjort sammenliknbare. Ellers blir det som å sammenlikne epler og pærer.

– Metodene skal også fungere, både ute i felt og på laboratoriet, og det skal ikke spille noen rolle hvor i verden testen utføres.

Kunne ikke måle

Årsaken til at Jackson satte i gang arbeidet med denne studien, er at hun i en tidligere undersøkelse oppdaget at hun ikke fikk målt det hun ville. Det dreide seg om ryggmuskler under sittende kontorarbeid.

I en annen studie oppdaget forskerne att verktøyet de brukte, ikke ga de svarene de hadde forventet. De observerte bagasjearbeidere på en flyplass og hadde en klar oppfatning om hva de gjorde. Men da de leste av dataene på måleinstrumentet, stemte ikke disse med forskernes oppfatning.

– Det er ikke måleinstrumentet det er noe galt med. Når forskerne plasserer et måleverktøy på en menneskekropp, så kan det raskt skje avvik som oppstår for eksempel når mennesker er i bevegelse, sier Jenny Jackson.

(forskning.se)

Dette er avhandlingen

Du kan lese mer om Jenny Jacksons avhandling her.

Powered by Labrador CMS