Det er ikke bare elektrikere som rammes av strømulykker. (Illustrasjonsfoto: Jan Tveita)

Praktiske eksempler skal redde liv i el-sikkerhetsopplæringen

Ved å sette søkelyset på praktiske arbeidssituasjoner i el-sikkerhetsopplæringen, kan strømgjennomgang forebygges og liv reddes.

Publisert

Alle som jobber på eller nær elektriske anlegg er pålagt å gjennomgå en årlig sikkerhetsopplæring, ifølge Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE). Nå har elektroselskapet Caverion inngått et samarbeid med Nelfo, EL og IT Forbundet, NAV og STAMI om å bruke praktiske eksempler i el-sikkerhetsopplæringen. Elektroselskapet har utviklet videomateriell som nå er åpent tilgjengelig, med oppsett for praktisk gjennomgang i etterkant.

Neda Maria Kaizumi (Foto: Jan Tveita)

HMS-sjef i Caverion, Neda Maria Kaizumi, forteller at selskapet vil bruke dette som del av sikkerhetsopplæringen i sine pålagte FSE-kurs.

– Ved bruk av praktiske eksempler fra bransjen om hva som kan gå galt, er målet å endre holdninger til å unngå strømulykker. Selve sikkerhetsopplæringen er viktig, derfor har Caverion tatt initiativ å gjøre det mer interessant, forteller Kaizumi i en pressemelding fra selskapet.

Nelfos Fagsjef for HMS, Eirik Remo, er med i videoene.

– I videoene viser vi farlige situasjoner der sikkerheten ikke er godt nok ivaretatt. Så kommer jeg inn bildet, og ber seerne diskutere hva som har gått galt.

– Målet er at diskusjonen skal føre til en faktisk atferdsendring, sier Remo.

Praksis har bedre effekt enn bare teori

Sentralt tillitsvalgt for El og IT Forbundet hos Caverion, André Nielsen, mener den praktiske diskusjonen i etterkant er det som vil forhindre ulykker.

– Når vi har sett videoen, så kan vi sammen diskutere hva som har gått galt. Da kommer det gjerne opp historier fra vår egen arbeidshverdag. Dette gjør at vi kan lære av hverandre.

– Strømgjennomgang er en stor risiko, og god sikkerhetsopplæring for å forhindre ulykker er viktig. Da er det problematisk å gjennomføre det helt teoretisk for folk som har valgt en praktisk yrkesretning. Vi er stolte fagarbeidere, ikke akademikere, understreker Nielsen.

Filmene har allerede blitt prøvevist på flere av samlingene til El og IT Forbundet for tillitsvalgte og verneombud i bransjen.

- Tilbakemeldingene var enstemmig positive, og flere andre bedrifter har spurt om å få bruke videoene, sier Nielsen.

– Et godt eksempel for andre

IA-rådgiver hos NAV, Lise Elvheim, applauderer det flotte partssamarbeidet som har fått det nye opplæringsmateriellet på plass.

– Et godt HMS-arbeid er avgjørende for å hindre ulykker og sykefravær. Det Caverion har gjort, er et veldig godt eksempel for andre virksomheter som har risikoutsatte arbeidsoppgaver, sier Elvheim.

Skjer ikke bare elektrikere

Kaizumi understreker at strømgjennomgang ikke bare skjer elektrikere.

– Alle som jobber i bygg og anleggsbransjen er utsatt, særlig rørleggere. Det er typisk at de kutter i det de tror er et rør, så viser det seg at det faktisk er en ledning. Derfor er det viktig at vi ikke ser på el-sikkerhet som kun noe som angår elektrikere.

– Som en teknisk totalentreprenør er vi klare på at el-sikkerhet er noe som angår alle våre fagarbeidere, uavhengig om de jobber innenfor elektro, rør, varme, ventilasjon, kjøling, IKT & AV, sikkerhet eller automasjon, sier Kaizumi.

Søk medisinsk hjelp ved strømgjennomgang

Forsker og psykolog hos STAMI, Lars Ole Goffeng påpeker videre at en ulykke med strøm fra lavspenning også kan få alvorlige konsekvenser, og at det er viktig å oppsøke medisinsk hjelp etter en strømgjennomgang.

– Du kan føle deg helt fin rett etterpå, men likevel utvikler noen plager i løpet av det første døgnet: Noen stivner til i muskulaturen, enkelte kan få hjerterytmeforstyrrelser. Derfor er det viktig å søke legehjelp umiddelbart, spesielt hvis du får en strømgjennomgang gjennom kroppen og dermed hjerteregionen.

Forsker og overlege hos STAMI, Bo Veiersted, supplerer:

– I tillegg til å sjekke hjertefunksjon, bør man vurdere å ta en blodprøve for å sjekke om det er tegn på muskelskader som ikke kan sees på hudoverflaten, for å få riktig behandling og oppfølging.

Selv om denne er normal rett etter ulykken, bør den som et minimum gjentas etter rundt 24 timer for å være sikker på at tegn på en muskelskade på grunn av ulykken fanges opp. Derfor er det viktig å vite eksakt tidspunkt for ulykken, og opplyse helsepersonell om dette, avslutter Goffeng.

(Pressemelding fra Caverion)

Søk umiddelbar legehjelp ved strømulykker om du har:

  • hatt strømgjennomgang fra lavspenning gjennom hjerteregion/overkropp,
  • hatt strømgjennomgang fra høyspenning,
  • vært utsatt for lynnedslag,
  • vært bevisstløs, omtåket eller uvel rett etter ulykken,
  • brannskade,
  • tegn på nerveskade (for eksempel lammelser, balanseproblem eller nummenhet).

Medisinsk hjelp er definert som fastlege, legevakt eller medisinsk nødtelefon/113.

(Kilde: Pressemelding fra Caverion)

Powered by Labrador CMS