Portrett av Ashan Nishantha.
ALVORLIG: – Jeg håper at aktørene i arbeidslivet tar til seg denne avgjørelsen og forstår hvor alvorlig det er dersom man velger å bruke denne typen uttrykk i fremtiden, sier direktør i Diskrimineringsnemnda, Ashan Nishantha.

Lovlig, men ugreit å snakke om «negerarbeid» i jobbintervju

Bruk av ordet «negerarbeid» ikke diskriminerende, men like fullt uakseptabelt, mener Diskrimineringsnemnda.

(NTB og HMS-magasinet:) Det var ikke diskriminerende å bruke ordet «negerarbeid» i et jobbintervju, mener Diskrimineringsnemnda. Likevel kritiserer de ordbruken.

Advokatfullmektig Wahid Shah klaget saken inn da Finans Norge brukte uttrykket i et jobbintervju.

Påvirket intervjuet

Omtrent halvveis ut i praten spurte Shah om typiske arbeidsoppgaver i jobben.

– Hos Finans Norge har vi som vanlig noen spennende oppgaver og andre gang «negerarbeid», svarte den ene ansatte som sto for intervjuet, ifølge NRK.

Jobbsøkeren mente seg diskriminert fordi ytringen som falt under intervjuet, førte til at han gjorde et dårligere intervju. Slik sett mente han at han ble behandlet dårligere enn andre søkere på grunn av sin etnisitet.

Ikke trakassering – under tvil

Nemnda hadde ikke grunn til å tvile på at uttrykket «negerarbeid» påvirket jobbsøkeren negativt i intervjusituasjonen, men fant ingen holdepunkter for at ytringen hadde noe å si for arbeidsgiverens inntrykk av ham.

Av arbeidsgiveren var det tvert imot fremhevet arbeidssøkeren gjorde et godt intervju, og at årsaken til at en annen ble ansatt knyttet seg til erfaring. Nemnda fant ikke grunnlag for å betvile dette.

Under sterk tvil har de også kommet fram til at ordbruken heller ikke kan ses på som trakassering.

Uakseptabelt i arbeidslivet

Direktør Ashan Nishantha i Diskrimineringsnemnda mener likevel at slike ord er uakseptabelt i arbeidslivet.

– Jeg håper derfor at aktørene i arbeidslivet tar til seg denne avgjørelsen og forstår hvor alvorlig det er dersom man velger å bruke denne typen uttrykk i fremtiden, sier han i en pressemelding.

Finans Norge har tidligere beklaget hendelsen. De sier at ordbruken ikke er representativ for dem, og at den er uakseptabel.

Skuffende

Wahid Shah er skuffet over utfallet av Diskrimineringsnemndas klagebehandling.

– Det er skuffende at Diskrimineringsnemnda ikke har valgt å gi medhold i denne saken, selv om de uttrykker sterk tvil, sier Shah til næringslivsavisen E24.

Powered by Labrador CMS