Storsatsing på videreutdanning i digital kompetanse

Fagskoler, universitet og høyskoler får til sammen tildelt 34,5 millioner kroner i støtte til å organisere videreutdanning i digital kompetanse. Utdanningen skal skje i samarbeid med lokale virksomheter.

Publisert

Det er Kompetanse Norge som har fordelt pengene på oppdrag fra regjeringen. Tilbud som styrker digital kompetanse, IKT-sikkerhet og kompetanse for det grønne skiftet er prioritert.

Tilskuddsordningen skal bidra til at det lages fleksible videreutdanningstilbud for virksomheter med behov for å utvikle sin kompetanse, bedre tilgang til fleksible og arbeidsrelevante videreutdanningstilbud for enkeltpersoner og økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv om å utvikle videreutdanningstilbud.

Mål

Tilskuddsordningen skal bidra til:

  • at det utvikles fleksible videreutdanningstilbud for virksomheter med behov for å utvikle sin kompetanse.
  • bedre tilgang til fleksible og arbeidsrelevante videreutdanningstilbud for enkeltpersoner.
  • økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv om å utvikle videreutdanningstilbud.

Innhold i tilbudet

Videreutdanningstilbudene må gi studiepoeng, på enten fagskole-, høgskole eller universitetsnivå. Tilbudene må kunne kombineres med full eller tilnærmet full jobb. Videreutdanningstilbudet må være arbeidsrelevant og utvikles med utgangspunkt i virksomhetene og deres behov.

Opptakskrav til utdanningen skal minimum være videregående opplæring. Det kan settes høyere opptakskrav. Søkere til utdanningstilbudet skal også kunne vurderes med grunnlag i realkompetanse.

Tilskuddet kan gå til prosjekter som foregår i inntil to sammenhengende år fra tildelingstidspunkt. Dette omfatter både utviklingsfase og pilotering av tilbudet. Med pilotering menes første gjennomføring av tilbudet. Prosjektet skal være avsluttet innen juni 2022, opplyser Kompetanse Norge.

Du kan lese mer om støtteordningen her.

(Nyhetsbrev fra Kompetanse Norge)

Powered by Labrador CMS