HMS-magasinet i postkassen

Det nye HMS-magasinet er på vei ut til abonnentene. Tema er HMS-opplæring, -undervisning og rådgivning. Bladet gir deg også mye interessant stoff om inkluderende arbeidsliv.

Publisert

(Foto: Jan Tveita)

- Kan vi lære noe av menn i korte bukser? Dette spørsmålet stiller Erik Thorstvedt, en idrettsmann som skulle være kjent for de fleste fotballinteresserte her i landet. Thorstvedt snakker om fellesskap og lagånd, ikke ulikt IA-arbeidet ute i bedriftene.

Les mer om Erik Thorstveds tanker om fellesskap og lagånd i bladet!

Fallsikring redder liv

Ingen har omkommet eller blitt skadet ved riktig bruk av fallsikring på arbeidsplassen. Derimot har det oppstått mange ulykker og skader på grunn av feilbruk, sier Kjetil Willander i Lexow as. Les mer om riktig bruk av fallsikring i HMS-magasinet!

Ny byggnettskole

– Utviklingsarbeidet har pågått en god stund, og den nye nettskolen for bygg og anlegg ble presentert under HMS-konferansen tidligere i høst, opplyser Lene Jønsson, leder for Entreprenørskolen og HMS i EBA. I HMS-magasinet kan du lese mer om den nye nettskolen.

IA-priser i Innlandet

To virksomheter i Innlandet har fått IA-prisen i Hedmark og Oppland i år. Vi har viet stor plass i bladet til Trulserudenga barnehage på Jaren og Skatteopplysningen Øst på Hamar. I dette nummeret av HMS-magasinet kan du lese om hvorfor nettopp disse to har gjort seg fortjent til heder og ære for arbeidsmiljøarbeidet sitt.

Et grønt transporteventyr

I 2011 tok transportselskapet DB Schenker i Norge en stor miljøbeslutning: Tusenvis av konteinere skulle flyttes over fra vei til tog. Resultatet? I dag er mellom 10 000 og 12 000 vogntog fjernet fra veiene mellom sør og nord i Norge. Dette er miljøledelse i praksis.

Verneombudets hverdag

Verneombudets hverdag er fast spalte i HMS-magasinet, og i dette nummeret har vi fulgt et regionalt verneombud (RVO) på jobb. Geir Kåre Wollum er RVO for bygg og anlegg og understreker at rollen hans nettopp er verneombudets: – Det regionale verneombudet er ikke noe tilsynsorgan, sier han. Det tilbyr derimot bistand til bedrifter i saker som angår arbeidsmiljø og HMS på arbeidsplassen.

Les mer om det regionale verneombudet i HMS-magasinet!

Mer fagstoff

Du finner dessuten mer stoff om verneombudet i bladet. I spalten Spør HMS-rådgiverne er et nytt verneombud usikker på rollen sin. Les svaret i HMS-magasinet!

I tillegg finner du også forskningsnytt og interessant stoff om juss og arbeidsliv på fagsidene.

Bedriftshelsetjenesten under lupen

Bedriftshelsetjenesten skal evalueres i nær fremtid, og HMS-rådgiver Peter Koren ønsker debatt om tjenesten: Hva har virksomhetene igjen for det de betaler for BHT? Er det verdt prisen? Og er egentlig BHT det beste HMS-tiltaket?

Føler bedriftshelsetjenesten seg kallet til å svare?

Følg med i HMS-magasinet og få svaret!

God lesning!

Powered by Labrador CMS