Byggeplass-Forus

Sentral godkjenning utvides

Fra nyttår utvides ordningen med sentral godkjenning. Bedriftene som er sentralt godkjent, skal ikke bare være faglig kvalifisert, men må også dokumentere at de driver lovlig, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Publisert

Det blir enklere å opptre seriøs i byggebransjen fra nyttår, ifølge regjeringen. (Foto: Jan Tveita)

Fra 1. januar 2016 innføres krav til seriøsitet for foretak som søker om sentral godkjenning, skriver regjeringen.no. Den nye ordningen skal gjøre det enklere for foretak å vise at de er seriøse i sitt arbeid.

15 000 godkjent i dag

Cirka 15 000 foretak er sentralt godkjent av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Nå må disse, og nye bedrifter som kommer inn i ordningen, dokumentere mer enn at de er faglig kvalifisert.

– Det er mange useriøse aktører i byggebransjen. Det er et samfunnsproblem. Nå gjør vi det enklere å være seriøs, og vanskeligere å være useriøs, sier Sanner.

De som blir sentralt godkjent må fra nyttår vise:

● At foretaket ikke skylder skatter og avgifter.

● Hvor mange ansatte selskapet har meldt inn i Arbeidsgiver- og arbeidstagerregisteret.

● At foretaket kan levere HMS-erklæring for sine ansatte.

Det vil også bli mulig å synliggjøre om foretaket er godkjent som opplæringsbedrift, og om foretaket har yrkesskadeforsikring og ansvarsforsikring.

Nytt godkjenningsmerke

"

DiBK har sammen med Skattedirektoratet fått på plass et system som gjør det mulig å hente inn relevant informasjon om virksomhetene. DiBK har også utarbeidet et nytt merke for sentralt godkjente bedrifter, som vil brukes fra nyttår.

– Vi håper at byggenæringen tar i bruk dette merket aktivt i sin profilering. Da blir det enklere også for forbrukerne å vite hvilken bedrift som er seriøs, sier Sanner.

Lokal godkjenning i kommunene oppheves 1. januar 2016 etter pålegg fra ESA.

– Men kommunene skal fortsatt fatte vedtak om å frata ansvarsrett hvis foretaket ikke er kvalifisert. Har kommunene kjennskap til useriøse foretak, skal de stoppes. Kommunene får nå frigjort ressurser til tilsyn som før gikk til behandling av lokal godkjenning, sier Sanner.

(regjeringen.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS