Ansatte ved BHT Trondheim samlet til AKAN-kurs med rådgiver Ine Weum fra AKAN (stående bak til høyre). Sittende fra venstre: Bedriftsfysioterapeutene Heidi Hiller Hoftun og Kine Bratbak, spesialsykepleier Eva Eilertsen og bedriftslege Tonje Strømholm.  Bak fra venstre: Borghild Martinsen, daglig leder Kjersti Kleven, helsesekretær Vibeke Menne Berntsen og bedriftssykepleier Grete Søderlind. Yrkeshygieniker  Martin Mogensen, ortopedisk fysioterapeut  Anders Megård, bedriftssykepleier Wenche Næss Hogstad og psykomotorisk fysioterapeut Eirin Høyem var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: Jan Tveita)
Ansatte ved BHT Trondheim samlet til AKAN-kurs med rådgiver Ine Weum fra AKAN (stående bak til høyre). Sittende fra venstre: Bedriftsfysioterapeutene Heidi Hiller Hoftun og Kine Bratbak, spesialsykepleier Eva Eilertsen og bedriftslege Tonje Strømholm. Bak fra venstre: Borghild Martinsen, daglig leder Kjersti Kleven, helsesekretær Vibeke Menne Berntsen og bedriftssykepleier Grete Søderlind. Yrkeshygieniker Martin Mogensen, ortopedisk fysioterapeut Anders Megård, bedriftssykepleier Wenche Næss Hogstad og psykomotorisk fysioterapeut Eirin Høyem var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: Jan Tveita)

Bedriftshelsetjenester i Trondheim har fusjonert

Bedriftshelsetjenesten Trondheim har gjennomført en vellykket sammenslutning med Lade Bedriftshelsetjeneste.

Publisert

– Sammenslutningen ble gjennomført for å styrke kvaliteten i tjenesten gjennom å ha en større faglig bredde og et team som komplementerer hverandre. Det har vi lyktes med, og etter fusjonen i januar 2015 er vi nå i en positiv kontinuerlig forbedringsprosess, sier daglig leder Kjersti Kleven til HMS-magasinet.

Privat fellestjeneste

Bedriftshelsetjenesten er lokalisert i Haakon VIIs gate 12 B, ved Lade Arena i Trondheim. BHT Trondheim er en privat fellesordning som har kunder i de fleste bransjer. Hovedtyngden av kundemassen er å finne i næringsmiddelindustri, industri/verksteder, bakerier, bygg og anlegg, samt kunnskapsintensive organisasjoner på direktoratnivå.

– BHT Trondheim har som mål at kundene skal oppleve en kontinuerlig forbedring som bidrar til et helsefremmende, utviklende og motiverende arbeidsmiljø, sier Kjersti Kleven.

Powered by Labrador CMS