(Foto: Jan Tveita)
(Foto: Jan Tveita)

Vil sikre risikoutsatte grupper bedre mot brann

DSB og Helsedirektoratet har samarbeidet om å lage en veileder som skal være et hjelpemiddel for kommunene i arbeidet med å sørge for god brannsikkerhet hos hjemmeboende personer i risikoutsatte grupper.

Publisert

I Norge er personer i risikoutsatte grupper overrepresentert i boligbranner med dødelig utfall. Som følge av en rekke reformer har ansvar og oppgaver blitt overført fra spesialisthelsetjenesten til kommunene, og de kommunale hjemmetjenestene har fått brukergrupper med mer faglig krevende og komplekse medisinske og psykososiale behov, skriver dsb.no på sine nettsider.

Flere risikoutsatte bor i egen bolig

Dette medfører at langt flere personer med høyere risiko for å omkomme i brann bor i egen bolig eller omsorgsbolig enn tidligere. Brannsikkerheten i et privat hjem er i mange tilfeller dårligere tilpasset den enkeltes behov enn den er i en offentlig institusjon, og utgangspunktet i bygningsregelverket er at beboeren skal kunne redde seg ut av boligen ved egen hjelp dersom det skulle oppstå en brann.

En utvikling med flere hjemmeboende personer i risikoutsatte grupper vil kunne medføre en betydelig økning i antall omkomne i boligbrann dersom det ikke gjøres målrettede tiltak. Samarbeid mellom kommunale tjenesteytere som er i kontakt med personer i risikoutsatte grupper er et viktig tiltak for å bedre brannsikkerheten.

En referansegruppe bestående av representanter fra ulike tjenester i flere kommuner har gitt innspill til veilederen, som du kan laste ned her.

(dsb.no)

Powered by Labrador CMS