Brannfolk og feiere er betydelig mer utsatt for å utvikle en rekke kreftsykdommer og lunge- og luftveislidelser enn befolkningen ellers.(Illustrasjonsfoto: Jan Tveita)

Beskytt brannfolk mot farlig brannrøyk

Tre av fire brann- og feiervesen har fått beskjed om å jobbe bedre med å forebygge at ansatte utsettes for helsefarlig eksponering av brannrøyk. Dette er resultatet av 171 inspeksjoner utført av Arbeidstilsynet i 2016.

Publisert

Det er flest mangler knyttet til det å iverksette nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere helserisikoen forbundet med kjemikalier eller forurensninger, skriver Arbeidstilsynet på sine nettsider.

Umulig å fjerne risikoen helt

– Det er vanskelig å fjerne risikoen helt, men med gode forebyggende tiltak er det fullt mulig å redusere risikoen betydelig. Når vi vet hvor utsatt brannfolk er for kreft, lunge- og luftveislidelser, er det helt avgjørende at arbeidsgiver gjør alt som gjøres kan for å beskytte arbeidstakerne, sier direktør Trude Vollheim Webb i Arbeidstilsynet.

Brannfolk mer utsatt

Brannfolk og feiere er betydelig mer utsatt for å utvikle en rekke kreftsykdommer og lunge- og luftveislidelser enn befolkningen ellers. Eksponering for helseskadelige kjemikalier i brannrøyk antas å være årsaken til den høye forekomsten. Hensikten med Arbeidstilsynets tilsyn har vært å bidra til at kommunene og de interkommunale selskapene jobber bedre med å forebygge og redusere den helsefarlige eksponeringen arbeidstakere i brann- og feievesen utsettes for.

– Mange har god kunnskap og har gjort mye bra. Men mange henger etter på både risikokartleggingen og på tiltakssida. Arbeidstilsynet ønsker å bistå partene i bransjen med veiledning og kontroll, slik at de får den drahjelpen de trenger for å gjøre de riktige grepene, sier Vollheim Webb.

(Arbeidstilsynet)

Powered by Labrador CMS