Kongsvinger-sjukehus
Kongsvinger-sjukehus

Ny IA-avtale for Sykehuset Innlandet

Sykehuset Innlandet har underskrevet ny IA-avtale for sine 8500 ansatte. Sykehuset Innlandet er landsdelens største arbeidsgiver.

Publisert

Kongsvinger sykehus er en divisjon i helseforetaket Sykehuset Innlandet. (Foto: Jan Tveita)

Det er Sykehuset Innlandet, NAV Arbeidslivssentret i Hedmark og Oppland, hovedverneombud og representanter for hovedorganisasjonene som har undertegnet den nye avtalen, skriver avisa Østlendingen på sine nettsider.

Systematisk HMS en forutsetning

– Vi er med våre 8500 arbeidstakere Innlandets største arbeidsgiver. Avtalen innebærer at vi nå reviderer og revitaliserer den forrige avtalen fra 2005. IA-avtalen er en samarbeidsavtale som forplikter Sykehuset Innlandet til målrettet arbeid for å oppnå en mer inkluderende arbeidsplass, sier Torgeir Strøm, viseadm. direktør ved sykehuset til Østlendingen.

En viktig forutsetning er ifølge Strøm blant annet et systematisk forebyggende HMS-arbeid.

– IA-avtalens overordnede mål er å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt å hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet, sier han.

Helsefremmende arbeidsplass

Sjukehuset har nedsatt en arbeidsgruppe, leder av personalsjef Jørund Grimstveit, som med dette utgangspunktet skal utforme delmål, og plan for hvordan disse kan nås.

– Innen utgangen av mars 2011 skal det utarbeides detaljerte planer og kriterier for det videre IA-arbeidet, herunder også å videreutvikle Sykehuset Innlandet som en helsefremmende arbeidsplass, sier sykehusdirektøren.

Han lover at dette arbeidet skal få enda større oppmerksomhet på alle nivåer i sykehusets organisasjon.

(ostlendingen.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS