Ny brannforskrift kommer i 2022.
Ny brannforskrift kommer i 2022.

Neste år kommer ny brannforskrift

1. mars 2022 trer en ny forskrift for brann og redningsvesen i kraft. Det vil også komme en ny veiledning til forskriften.

Publisert

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som opplyser dette på sine nettsider dsb.no. Den nye forskriften viderefører i stor grad forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (kalt dimensjoneringsforskriften), heter det videre. Landets kommuner og brann- og redningsvesen vil derfor kjenne igjen mye av innholdet i den nye forskriften.

Viderefører det som er bra

DSB opplyser at direktoratet har vært opptatt av å videreføre det som er bra og som har fungert i dimensjoneringsforskriften, i tråd med innspill fra brann- og redningsvesenene og øvrige høringsinstanser.

De viktigste endringene

  • Analysekravene (§§ 6-9).
  • En tydeliggjøring av brannsjefens ansvar og oppgaver (§ 11).
  • Utalarmering av nærmeste ressurs (§ 24).
  • Detaljerte plikter til nødmeldesentralen (§§ 28-33).

I tillegg er det tatt inn presiseringer av den tidligere forskriften og dagens praksis, men den nye forskriften inneholder ingen vesentlige endringer, slik DSB ser det.

Det er også flere detaljerte krav til planverk, øvelser, evalueringer og nødnett.

Veiledning kommer

DSB har fått mange spørsmål og anbefalinger om at det bør komme en veiledning til forskriften. DSB vil starte arbeidet med veiledningen høsten 2021.

Du kan gå inn på Lovdata og lese den nye brannforskriften der.

(dsb.no)

Powered by Labrador CMS