Hittil i år er det kun registrert én brann der dyreliv har gått tapt.
Hittil i år er det kun registrert én brann der dyreliv har gått tapt.

Gledelig nedgang i gårdsbranner

Hittil i år er det bare registrert én husdyrbrann i landbruket, og det er aldri registrert så få branner i driftsbygninger som første halvår 2021. – Vi er nær nullvisjonen, opplyser Landbrukets brannvernkomité.

Publisert

Den positive utviklingen har nå vart siden 2014 da det ble tatt i bruk brannforebyggende el-kontroll for landbruksbygg og varmesøkende kamera. Landbrukets brannvernkomité vil gi honnør til bøndene for god innsats, og oppfordrer til å fortsette det gode arbeidet.

Bare én husdyrbrann med tap av dyreliv

Første halvår 2021 ble det registrert 37 branner i driftsbygninger med skade for over 100 000 kr. Hittil i år er det kun registrert én brann der dyreliv har gått tapt, og i dette tilfellet omkom 100 fasaner. Arnestedet var sikringsskapet, som er en hovedutfordring for branner i landbruket.

Forsikringsutbetalingene faller

I første halvår 2021 er det utbetalt 80 millioner i brannerstatning for driftsbygninger.

Etter at brannforebyggende el-kontroll ble tatt i bruk, har utbetalingene til landbruksbranner falt. Sammenlikner vi utbetalinger til landbruksbranner for de siste fem årene mot de foregående fem, er det i snitt redusert med 100 millioner kroner i året, som tilsvarer 40 prosent nedgang.

Også nedgang for våningshus

Også for bolighus i landbruket er det tatt i bruk brannforebyggende el-kontroll med bruk av varmesøkende kamera. Det har bidratt til å snu den negative brannutviklingen for boliger.

Overvåking direkte i sikringsskapet

El-relaterte branner er hovedutfordring i landbruket, og sikringsskap er klart dominerende som arnested. Derfor har tre-årig brannforebyggende el-kontroll med varmesøkende kamera vært effektivt for å avdekke varmgang og andre brannfarlige el-feil – før brannen oppstår. Hittil er mer enn 25 000 landbruksbygg kontrollert. For å redusere antall landbruksbranner ytterligere, jobbes det med å utvikle overvåking direkte i sikringsskapet.

Ellers oppfordres bøndene til å fortsette sitt gode arbeid med brannforebygging, heter det i pressemeldingen.

Du kan lese mer forebygging av gårdsbranner ved å besøke nettsiden www.lbk.no.

(Pressemelding fra Landbrukets brannvernkomité)

Powered by Labrador CMS