(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Unge arbeidstakere er oftere syke

Hvem skal du ansette hvis du vil ha lavere sykefravær? Jo, noen som er 55 år eller eldre. Jo eldre ansatte, jo færre sykedager, viser nye tall fra Sveriges bedriftshelsetjenester.

Publisert

Bransjeorganisasjonen Sveriges Føretagshelsor (bedriftshelsetjenester) har spurt nærmere 10 000 personer om hvor mange sykedager de regner med å ha det neste året, skriver Du&Jobbet på nett.

Tydelig mønster

Mønstret er tydelig: Jo eldre du er, desto færre sykedager tror du at det blir. 42 prosent i aldersgruppa 55+ tror ikke at de kommer til å ha noen sykedager i det hele tatt det neste året. For personer opp til 30 år er tilsvarende tall 18 prosent.

Sikrere ansettelser

–Trenden vi ser, som også støttes av annen statistikk, er at jo eldre du er, desto mer er du på jobben, sier Peter Munck af Rosenschöld, adm. direktør i Sveriges Företagshelsor.

– Så om du skal ansette noen, ville du da anbefale å velge noen som er 55+?

– Dersom du tar utgangspunkt i forventet sykefravær, er det i alle fall sikrere å ansette noen som er i den alderen.

Rapporten viser også at kvinner og offentlig ansatte generelt tror at de kommer til å være mer sykmeldt enn privatansatte og menn.

Ulik pensjonsalder

I rapporten har man også stilt spørsmål om planlagt pensjonsalder. Svarene viser at kvinnene i høy grad planlegger å gå i pensjon rundt 65 år. For mennenes vedkommende spriker det mer. En større andel kan tenke seg å jobbe etter 65-årsdagen, likeledes tenker flere menn enn kvinner på å slutte før de fyller 65.

Det er også en tydelig sammenheng mellom opplevd helse og planlagt pensjonering.

– Det henger sammen med arbeidsmiljøet. Hvis jeg tror at jeg kommer til å bli syk eller har vært syk ofte, vil jeg gå ut i pensjon tidligere. Men har du et godt arbeidsmiljø, kan folk tenke seg å jobbe lenger, sier Peter Munck af Rosenschøld.

Du kan lese hele rapporten her.

(duochjobbet.se)

Powered by Labrador CMS