Overvektig
Overvektig

For mange tungvektere i arbeidslivet

Nesten seks av ti yrkesaktive er overvektige. Og én av ti lider av fedme, ifølge en undersøkelse foretatt av det svenske helseforetaket Previa.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox.com)

Previa har kartlagt svenske ansattes vekt i en undersøkelse der 70 000 ansatte hos arbeidsgivere rundt omkring i Sverige er blitt veid og målt, skriver nettstedet duochjobbet.se. Undersøkelsen viser at 57 prosent av arbeidstakerne er overvektige, det vil si at de har en BMI på over 25. Og 14 prosent lider av fedme, med en BMI på over 30.

Beveger seg lite i fritiden

Deltakerne i undersøkelsen har også fått svare på spørsmål om hvor mye de beveger seg i fritiden. Svarene viser at ni prosent sitter mest stille i fritiden, de beveger seg svært lite eller tar bare enkelte turer. En like stor andel trener hardt, med løping, ballsport eller liknende, regelmessig mer enn tre timer pr. uke. Omkring 40 prosent mosjonerer middels mye i uken.

Presterer dårligere

Urban Svensson, bedriftslege og medisinsk ansvarlig i Previa, sier i en kommentar at en person som lider av fedme, presterer dårligere i arbeidslivet og har ofte høyere sykefravær enn en person som veier normalt. Derfor ligger det i arbeidsgiverens interesse å støtte de ansatte med hensyn til gode kosthold og gode treningsvaner. En BMI på mellom 25 og 30 bør ses på som en varselsklokke for at det er å tide at se på sin livsstil, sier Svensson.

Hvordan fremme ansattes helse:

1. Helsestrategi. Start med å måle de ansattes helse.

2. Lederutdanning. Ledere er viktige forbilder og har ofte behov for å utdanne seg i helse og arbeidsmiljø.

3. Helseinspiratorer. Å velge ut og utdanne helseinspiratorer blant de ansatte øker sjansen for å få til forandring.

4. Oppfølging. Både av dem som har fått spesielle tilbud og av helsearbeidet i bedriften generelt.

(Kilde: Previa)

(duochjobbet.se)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS