F. v.: ansatterepr Anne Elisabeth Overrein, styreleder Hilmar Olsen i Innherred HMS, Kjersti Kleven, daglig leder i BHT Trondheim, Elisabeth Hollås Bomo, daglig leder Innherred HMS. (Foto: Renate Brønstad, Ofag)
F. v.: ansatterepr Anne Elisabeth Overrein, styreleder Hilmar Olsen i Innherred HMS, Kjersti Kleven, daglig leder i BHT Trondheim, Elisabeth Hollås Bomo, daglig leder Innherred HMS. (Foto: Renate Brønstad, Ofag)

Trøndelags største HMS-tjeneste etablert

Nå etableres Trøndelags største fagmiljø på HMS med hovedkontor i Verdal. Agenda HMS etableres gjennom sammenslåing av Innherred HMS og Bedriftshelsetjenesten Trondheim.

Publisert

Det ekstraordinære årsmøtet i Innherred HMS sa torsdag ettermiddag enstemmig ja til å slå selskapet sammen med BHT Trondheim. Sammenslåingen forutsetter at generalforsamlingen i Trondheim gjør det samme fredag.

­­-Vi er veldig godt fornøyd med at generalforsamlingen støttet styret og administrasjonens innstilling, sier Hilmar Olsen, styreleder i Innherred HMS, som også er valgt til styreleder i det nye selskapet Agenda HMS.

BHT for 17 000 ansatte

Agenda HMS vil bli bedriftshelsetjeneste for mer enn 670 virksomheter både i privat og offentlig sektor over hele Trøndelag, med til sammen ca. 17 000 ansatte.

Daglig leder i Innherred HMS, Elisabeth Hollås Bomo og Kjersti Kleven, daglig leder i BHT Trondheim, har ledet arbeidet med sammenslåingen, og de er begge glade for at man nå får den på plass.

Hovedkontor i Verdal

- Vi ser at opprettelsen av Trøndelag fylke vil stille nye krav til oss, blant annet fordi deler av markedet vil bli utenfor kjernemarkedet til hver av de to BHT-selskapene i dag. Vi må være i stand til å levere bedriftshelsetjenester over hele det nye fylket, sier Bomo og Kleven.

Det nye selskapet vil ha hovedkontor i Verdal, som Innherred HMS har hatt, og i tillegg vil det være kontorer i Trondheim og Steinkjer. Kjersti Kleven vil bli daglig leder i det mye selskapet som vil få 30 ansatte, og dermed blir selskapet det største BHT-fagmiljøet på HMS i hele Trøndelag fylke.

Nærhet og bredde

- Gjennom det nye selskapet vil vi sikre både nærhet til kunder over hele Trøndelag og vi vil sikre bredere tjenester i et større fagmiljø til våre kunder, sier styreleder Hilmar Olsen.

Det blir også understreket at det nye selskapet vil få et felles kvalitetssystem som sikrer lik leveranse over hele Trøndelag fylke. Samtidig har man i prosessen med sammenslåingen jobbet mye for å etablere et felles journalsystem som sikrer god og lik rapportering til store kunder med lokasjoner over hele Trøndelag fylke.

- Vår kompetanse, tjenester, metoder og organisasjon har vært i kontinuerlig utvikling og vekst for å møte nye krav i et skiftende marked, og utviklingsarbeidet fortsetter i samarbeid med våre kunder, forskningsmiljøer og offentlige myndigheter, sier de to lederne Elisabeth Hollås Bomo og Kjersti Kleven.

Sammenslåingen skjer én dag etter at Trøndelag ble ett fylke.

(Pressemelding)

FAKTA:

* Agenda HMS blir en realitet gjennom sammenslåing av Innherred HMS og BHT Trondheim.

* Det nye selskapet vil være BHT for mer enn 670 private og offentlige virksomheter med mer enn 17 000 ansatte i hele Trøndelag.

* Arbeidet med sammenslåingen har pågått siden høsten 2016.

* Hovedkontor vil være i Verdal med kontorer i Trondheim og Steinkjer.

* Det nye selskapet vil ha 30 ansatte, og daglig leder vil være Kjersti Kleven.

* Styret i det nye selskapet vil bestå av: Styreleder Hilmar Olsen (Ritek), nestleder Håvard Bye (Brannvesenet Midt IKS), styremedlemmene Marthe Røli Korneliussen (OBI SA), Ingrid Østbye Ramberg (Sandvik Teeness), Finn Harald Bye (Skata fabrikker), Reidar Einvik (Nortura Malvik), samt varamedlemmene Knut Loe (Nortura Heimdal) og Kristian Brevik (Byggmester Grande).

* Innherred HMS og BHT Trondheim har vært i bransjen bedriftshelsetjeneste og har jobbet med helse, miljø, og sikkerhet siden 1967.

Powered by Labrador CMS