(Illustrasjonsfoto: Stamina Helse)
(Illustrasjonsfoto: Stamina Helse)

Store avtaler om bedriftshelsetjenester

Stamina Helse har inngått to store avtaler om å levere bedriftshelsetjenester til norske industribedrifter.

Publisert

En av bedriftene er Westcon Group AS, en stor aktør i shipping og verft, olje og gass, elektro og automasjon. Stamina Helse skal levere bedriftshelsetjenester og HMS til bedriften.

Risikovurderinger og arbeidshelsekontroller er områder Westcon Group AS spesielt ønsker å jobbe med, heter det i en pressemelding. Bedriften legger vekt på å måle og evaluere resultatet av sitt HMS-arbeid for å kunne rette innsatsen der den trengs mest og tenke langsiktig og forebyggende, heter det videre.

Westcon Group har til sammen ca. 780 ansatte fordelt på virksomheter flere steder i Norge.

Også avtale med Norsk Stål

Norsk Stål AS er den andre store virksomheten Stamina Helse har inngått avtale med om leveranser av bedriftshelsetjenester. Norsk Stål har hatt som krav at BHT-tjenesten skal fungere som et ekspertmiljø innenfor helse, sikkerhet og arbeidsmiljø, og at partene skal ha et tett samarbeid som følges opp løpende.

Norsk Stål ønsker særlig å jobbe med forebyggende helsearbeid, arbeidshelsekontroller med audiometri for alle ansatte i produksjonen, med tanke på forebygging av eksponeringer og annet som hindrer de ansatte fra å gjøre sin jobb eller gir plager som kan føre til tap av arbeidsevne og/eller fravær.

Stålbedriften ønsker også en kartlegging av hele virksomheten for å forstå hvilke tiltak som trengs hvor, slik at effekten av HMS-arbeidet deres blir størst mulig.

– Vi er svært opptatt av å jobbe forebyggende med våre ansattes helse og spesielt har vi fokus på å redusere og forhindre plager og skader knyttet til vibrasjoner, støy og andre eksponeringer som er en del av arbeidshverdagen til mange av våre ansatte, sier Terje Spilling, HR-sjef i Norsk Stål AS.

Norsk Stål har til sammen ca. 290 ansatte, fordelt på 11 avdelinger fra Søgne i sør til Harstad i nord.

(Pressemeldinger fra Stamina Helse)

Powered by Labrador CMS