Kommunene får inntektsbortfall som følge av at brukerne av barnehage og SFO skal slippe å betale for plasser som ikke brukes. KS mener dette ikke er noen grunn til å permittere ansatte.
Kommunene får inntektsbortfall som følge av at brukerne av barnehage og SFO skal slippe å betale for plasser som ikke brukes. KS mener dette ikke er noen grunn til å permittere ansatte.

- Ingen grunn til å permittere ansatte i kommunene

KS mener kommunene har fått gode nok løfter om økonomisk kompensasjon slik at permitteringer kan unngås.

Styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.
Styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

- Permittering bør være uaktuelt i kommunene. Regjeringens løfte om å dekke fullt ut bortfallet av brukerbetaling i barnehage og SFO underbygger dette, sier styreleder i KS (tidligere Kommunenes sentralforbund), Bjørn Arild Gram.

Regjeringen har besluttet at foreldre ikke skal betale for barnehageplass og SFO-plasser som koronatiltakene hindrer dem i å benytte. Kommunene og private barnehager skal fullt ut kompenseres for bortfall av disse inntektene. Regjeringen forventer samtidig at permittering ikke benyttes som virkemiddel for å redusere kostnadene.

- KS og kommunene er glade for avklaringen fra regjeringen om at foreldre og foresatte ikke skal betale for et tilbud de ikke har mulighet til å benytte. Samtidig unngår kommunene med dette et dramatisk inntektsbortfall som kunne tvunget dem til kutt også i bemanningen, fortsetter Gram.

Permittering av kommunalt ansatte har ikke tidligere vært brukt som virkemiddel for å kutte kostnader i kommunal sektor. I den krevende situasjonen vi har nå, har kommunene en utvidet styringsrett som gir mulighet til å omplassere midlertidig ledige personalressurser for å avlaste andre områder hvor det ikke er krav til fagprofesjon.

Permittering i offentlig sektor vil i tillegg gi ekstra press på NAV-ansatte både i stat og kommune som nå har ansvaret for å håndtere et stort omfang av permitteringsvarsler i næringslivet.

-Kommunenes samfunnsansvar tilsier at permittering er et svært uønsket tiltak som må unngås. Når regjeringen sørger for at kommunene ikke tvinges til å gjøre det av økonomiske årsaker, har KS stor tiltro til at dette heller ikke gjøres. Kommunesektoren opplever betydelig inntektssvikt på en rekke områder. Vi legger til grunn at regjeringen fortsetter arbeidet med tiltak som gjør det uaktuelt med permitteringer også i andre sektorer enn i skoler og barnehager, sier Gram.

(KS/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS