(Illustrasjonsfoto: Jan Tveita)
(Illustrasjonsfoto: Jan Tveita)

Vær obs når du bruker håndholdte maskiner

En overdreven tro på egne kunnskaper, liten erfaring og mangelfull risikovurdering. Dette er noen av årsakene til arbeidsulykker med håndholdte maskiner, ifølge det svenske Arbetsmiljöverket.

Publisert

Blant de ulykkestilfellene Arbetsmiljöverket har gransket inngående, finnes det eksempel på kappsag som har skåret seg gjennom brystkasse og ansikt på brukeren. I et annet tilfelle har en spiker gått gjennom tommel og pekefinger til en lærling da en spikerpistol ble avfyrt ved en feiltakelse. En mekaniker skadet seg på en vinkelsliper ved arbeid i en smøregrav.

Ulykker med håndholdte maskiner fører ikke bare til fysiske skader på den som rammes, de kan også bli dyre for samfunnet. Bare i løpet av de siste årene har det i snitt inntruffet et hundretalls arbeidsulykker i måneden med påfølgende sykefravær i Sverige.

Dybdestudier utfyller statistikken

Dybdestudiene som Arbetsmiljöverket har gjort, utgjør et viktig supplement til arbeidsskadestatistikken. En viktig årsak er at de gir et grundigere bilde av årsakene til arbeidsulykkene, et bilde som ikke bare bygger på innrapporterte ulykker.

– Her ser vi for eksempel at det ofte har manglet både den kunnskapen og den erfaringen som er nødvendig under arbeid med håndholdte maskiner. Da er det ikke så rart at også risikovurderingen blir mangelfull, sier arbeidsmiljøinspektør og prosjektleder Ann Eriksson.

Gir grunnlag for inspeksjoner

Nå skal dybdestudiene av arbeidsulykker ved bruk av håndholdte maskiner brukes som grunnlag for prioriteringer av Arbetsmiljöverkets fremtidige inspeksjoner. Ved å spre kunnskap om faresignalene og stille relevante spørsmål under inspeksjonene, kan Arbetsmiljöverket bidra til at arbeidsulykkene på dette området reduseres.

– Risikovurdering handler jo om mer enn å ikke ha fingeren på avtrekkeren til spikerpistolen. Fordi håndholdte maskiner brukes nesten overalt, er det viktig å gjøre både ledere og ansatte oppmerksomme på de risikofaktorene som finnes, sier Eriksson.

Alle kan rapportere

I første rekke er det arbeidsgiver som har ansvaret for at ansatte kan utføre arbeidet sitt uten å bli utsatt for uhelse eller ulykker. Brukerne av håndholdte maskiner skal på sin side ha:

  • Nødvendige kunnskaper om hvordan maskinen skal brukes,
  • dokumentert erfaring med bruken, og
  • mulighet til å gjøre en ordentlig risikovurdering før bruk.

Anonym rapportering av mangelfullt utstyr og/eller farlig bruk kan skje via Arbetsmiljöverkets nettsider.

(arbetsmiljoverket.se)

Powered by Labrador CMS