Arbeidstilsynet gjennomførte 296 tilsyn i anleggsbransjen i august og september. På 12 arbeidsplasser ble arbeidet stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse, en noe lavere andel enn i vårens aksjon. (Foto: Colourbox)

Økning i antall graveulykker

Ulykker i forbindelse med gravearbeid får oftere alvorligere konsekvenser enn andre arbeidsulykker. Derfor sjekker Arbeidstilsynet tilstanden i bransjen.

Publisert

Arbeidstilsynet har gjennomført sin andre aksjon mot risikofylt gravearbeid i år. Mange ivaretar sitt HMS-ansvar, men 12 av 296 kontrollerte virksomheter ble stanset på grunn av fare for liv og helse.

I august og september har Arbeidstilsynet gjennomført sin andre tilsynsaksjon med grøfte- og gravearbeid i år. I aksjonen i mai og juni ble 222 virksomheter kontrollert og 13 av disse ble stanset. I høstens aksjon ble det gjennomført 296 tilsyn. På 12 arbeidsplasser ble arbeidet stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse, en noe lavere andel enn i vårens aksjon.

– Arbeid i dype grøfter og sjakter er regnet som særlig farlig arbeid, og arbeidet må foregå trygt og sikkert, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Vurderer 18 overtredelsesgebyr

Arbeidstilsynet vurderer å gi 18 overtredelsesgebyr etter tilsynsaksjonen i høst. Noen på grunn av risikofylt graving. Andre på grunn av at arbeidstakere i virksomhetene ikke hadde gyldig HMS-kort.

Til tross for stans og mulige overtredelsesgebyr er hovedinntrykket likevel at de fleste virksomhetene jobber godt med sikkerheten. Men Arbeidstilsynet har valgt å fokusere på dette temaet fordi skadepotensialet er stort når ulykker skjer.

Økning i antall graveulykker

Arbeidstilsynet har analysert ulykker i forbindelse med gravearbeid i perioden 2014 til 2018.

116 arbeidstakere ble skadet i de 108 graveulykkene som er analysert, og av disse omkom 8 personer. Graveulykkene utgjør 5 prosent av ulykkene som meldes til Arbeidstilsynet, og hele 20 prosent av arbeidsskadedødsfallene der bygge- og anleggsvirksomheter er involvert.

I 2018 ble det innrapporter om lag dobbelt så mange gruveulykker som i tre av de fire foregående årene. Årsaken til denne økningen er ikke kjent.

Alvorlige konsekvenser

Arbeidstilsynet har blant annet registrert ulykker hvor arbeidere blir helt eller delvis begravd av masser som raser ned, blir truffet av armen på en gravemaskin når de oppholder seg i maskinens arbeidsområde eller får stein over seg.

Det har også vært ulykker der gravemaskiner velter eller blir med et ras ut i vann. Når masser gir etter, følger gjerne maskinen med, og de som arbeider i området rundt er også utsatt.

- Dette er ulykker med stor risiko for alvorlige skader, og slike ulykker må forebygges, sier Trude Vollheim.

I de ulykkene Arbeidstilsynet har registrert, er gravemaskiner ofte involvert, men også dumpere, lastebiler og hjullastere.

Typiske funn

Tilsynsaksjonen mot risikofylt gravearbeid er et ledd i Arbeidstilsynets innsats for å redusere skader og ulykker i anleggsbransjen.

Typiske funn, som har ført til pålegg i denne tilsynsaksjonen er:

  • Mangelfulle kartlegginger og risikovurderinger
  • Manglende geotekniske undersøkelser
  • Oppfølging av grøfteplaner og instrukser er mangelfull
  • Rømningsveier mangler
  • Det er ikke tilstrekkelig sikring mot trafikkert vei
  • Det er mangler ved periodisk sakkyndig kontroll på gravemaskin
  • Utenlandske kompetansebevis uten norsk godkjenning
  • Manglende opplæring fra sertifisert virksomhet
  • Det er ikke gitt god nok utstyrsspesifikk opplæring
  • HMS-kort mangler

Arbeidstilsynet gjorde samme type funn i aksjonen i vår.

(Pressemelding fra Arbeidstilsynet)

Powered by Labrador CMS