Det rapporteres om stadig flere hendelser blant lageransatte. De siste fire årene har det vært en markant økning, viser statistikk fra SSB.
Det rapporteres om stadig flere hendelser blant lageransatte. De siste fire årene har det vært en markant økning, viser statistikk fra SSB.

Stadig flere ulykker skjer i lagerbedrifter

Mens ulykkestallene i andre næringer holder seg stabilt, har ulykkene innenfor transport og lager nesten doblet seg på fire år, viser tall fra SSB.

I løpet av perioden 2015-2018 har antall ulykker innen transport og lagring endret seg fra 0,7 rapporterte ulykker pr 1000 ansatte til 1,2 ulykker.

Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, Jim Klungnes.
Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, Jim Klungnes.

Flere ulykkesdager enn skadefrie dager

Advokat Josefine Wærstad i Yrkestrafikkforbundet sier forbundet ofte får tilbakemeldinger som understøtter tallene.

- I en større lagerbedrift på Østlandet har vi kjennskap til at det oppsto innrapporterte skader eller nestenulykker i mer enn halvparten av årets arbeidsdager i fjor. Belastningsskader kommer i tillegg, poengterer Wærstad.

Tier stille om farlige situasjoner

I en undersøkelse utført av Yrkestrafikkforbundet sier 21,55 prosent av lageransatte seg enig i utsagnet: «Av og til lar jeg være å si ifra om farlige situasjoner på arbeidsplassen». Dette plasserer lageransatte i toppskiktet i transportbransjen. Tilsvarende tall for funksjonærer (kontorarbeidere) er 3,12 prosent.

Peker på vikarbruk

Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, Jim Klungnes, er bekymret for at kontrollregimet i næringen, i kombinasjon med utstrakt bruk av vikarer, fører til en fryktkultur med underrapportering og mindre fokus på sikkerhet.

- Denne næringen utpeker seg i transportbransjen som en av verstingene når det kommer til bruk av vikarbyråer. Bare i 2019 førte våre advokater og tillitsvalgte saker som skaffet fast stilling til mer enn 100 midlertidig ansatte lagerarbeidere. Dette er medlemmer som ifølge lovverket ikke skulle vært midlertidig ansatte, sier Klungnes.

- Gulroten kan være fast ansettelse dersom man presterer bedre enn de andre vikarene. Da sier man kanskje ikke ifra om brudd på sikkerhetsrutiner og holder munn om man legger merke til farlige situasjoner på jobben, hevder Klungnes.

Næringen har ansvar

Klungnes mener næringen nå må ta grep for å trygge sine ansatte.

- Dersom næringen ikke tar grep så sitter de stille og ser på at de ansatte skader seg og i verste fall forulykker. Jeg er ikke i tvil om at faste stillinger er med på å skape en kultur der arbeidstakerne er trygge på at de kan prioritere sikkerhet uten at dette får andre negative konsekvenser, avslutter Klungnes.

(Yrkestrafikkforbundet/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS