Kokk gjør klar en porsjon suppe for servering.
IKKE ALLTID PLETTFRITT: Serverngsbransjen har mange regelbrudd og mange utsatte ansatte.

Skjerper tilsynet med serverings­bransjen

Arbeidstilsynet varsler flere tilsyn og strengere reaksjoner mot lovbrudd.

Bakgrunnen for at Arbeidstilsynet prioriterer serveringsbransjen enda høyere, er de mange lovbruddene som ble avdekket i fjor.

– Vi har fått klare føringer om å gi flere og strengere reaksjoner når vi avdekker lovbrudd og det skal vi gjøre, sier avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet, Torgeir Moholt, i en pressemelding.

I forrige runde med kontroller avdekket Arbeidstilsynet en del brudd på arbeidsmiljøregelverket hos en rekke av serveringsstedene som ble besøkt.

Sårbare ansatte

Bruddene kan være alt fra mangler i arbeidsavtaler til manglende timelister eller vaktplaner og manglende overtidsbetaling.

– Nå fortsetter vi med å skjerpe reaksjonsbruken, fastslår Moholt.

Han påpeker at dette er en bransje med mange lovbrudd, selv om de varierer i alvorlighetsgrad. Serveringsbransjen sysselsetter dessuten mange sårbare arbeidstakere.

Deler av bransjen er også utsatt for en betydelig andel arbeidslivskriminalitet og useriøsitet, med virksomheter som bevisst bryter arbeidsmiljølovverket og annet regelverk knyttet til skatt og avgift, regnskap, og arbeids- og oppholdstillatelse.

Portrett.
KJENTE UTFORDRINGER: – Overnattings- og serveringsbransjen er preget av mange små virksomheter og høy turnover. I tillegg er det en høy andel unge og utenlandske arbeidstakere, sier avdelingsdirektør Torgeir Moholt i Arbeidstilsynet.

Krav om minstelønn

Serveringsbransjen er allmenngjort. Det betyr at ansatte har krav på minstelønn. Minstelønn er fastsatt blant annet for å sikre like lønnsvilkår i bransjer der ansatte kan være sårbare for å bli utnyttet, og gjelder uavhengig av om arbeidstaker er norsk eller utenlandsk. 

Det har heller ingen betydning om arbeidstaker er fast eller midlertidig ansatt eller jobber i hel- eller deltidsstilling.

– I tidligere tilsyn fant vi brudd hos 70 prosent av virksomhetene vi kontrollerte. Det viser at det fortsatt er behov for at vi følger opp, sier avdelingsdirektør Moholt.

Ber om tips

Arbeidstilsynet følger særlig opp allmenngjorte bransjer, som overnatting og servering, renhold, bygg, og transport.

– Tips oss dersom du mistenker eller opplever at arbeidsgiver bryter arbeidsmiljøloven. Det kan dreie seg om for eksempel manglende overtidsbetaling eller arbeidskontrakter, brudd på arbeidstidsbestemmelser, HMS-reglement eller allmenngjøringsforskriftene, sier Moholt.

Powered by Labrador CMS